Nyheder

31.01.2012 | Udgivelse

Hvor står kristendommen i dag?

Den globale kristendom gennemgår i disse år markante ændringer. I deres kerneområder i Vesten oplever konfessionelle og traditionelle kirker dramatisk tilbagegang. Samtidig vinder en ny og anderledes kristen kirke frem flere steder i verden. En ny udgivelse fra Aarhus Universitet giver en indføring i global kristendom, som den ser ud i dag.

30.01.2012 | Kunst, kultur og medier

WORLD OF THE NEWS

The world’s greatest peer-reviewed newspaper of in/compatible research presents cutting edge in/compatible research in an accessible FREE tabloid format.

24.01.2012 | Arts

iPads hjælper udviklingshæmmede med at forstå kunst

Nyt brugerdrevent projekt gør kunsten personlig for udviklingshæmmede

23.01.2012 | Uddannelse

Eksperter samler viden om fremtidens dagtilbud

Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud genoptager nu arbejdet med at finde gode eksempler på læring og inklusion i dagtilbud. Task forcen består af forskere og praktikere, der skal finde frem til best practice på dagtilbudsområdet, så pædagoger og institutionsledere fremover kan lære af hinanden og blive inspireret til at organisere det pædagogiske…

Viser resultater 1 til 4 ud af 13

1 2 3 4 Næste