Nyheder

30.01.2013 | 63:Clearinghouse evidensbasen

Skolegang i udviklingslandene – hvordan kan den støttes og forbedres?

Reviewet af Petrosino et al. undersøger effekten af interventioner, der sigter efter forbedring af elevernes skolegang i udviklingslandene.

30.01.2013 | 63:Clearinghouse evidensbasen

Effektiv undervisning i naturfag – hvad er der belæg for?

Robert Slavin fra Johns Hopkins Universitet og kollegaer har udarbejdet et review, der belyser hvilke tilgange i undervisningen af naturfag i grundskolen, der er bedst evidens for. Reviewet rapporterer kvantitative målinger af elevernes præstation fra første til sjette klasse og resultater af forskellige slags tilgange i naturvidenskabelig…

Fotos: Jesper Buch Rais

30.01.2013 | Pædagogik, læring og filosofi

”Hvordan kom I på internettet, før der var computere?”

Identitet, unges selv-verden og transformativ læring blev flittigt debatteret, da tre førende danske og internationale læringsteoretikere trak fuldt hus til stor konference om ’Transformativ læring og identitet’ på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Læs om konferencen og se eller gense indlæg fra Knud Illeris, Thomas…

23.01.2013 | Arts

Ny forskning gentænker mobning

Hvad betyder børns relationer på nettet og deres sms’er, deres forskellige baggrunde og deres intense leg med voldelige computerspil, for de måder mobning udvikler sig på i dag? Ny forskning fra Aarhus Universitet gentænker mobning og de sociale mønstre, der ligger bag.

Viser resultater 1 til 4 ud af 15

1 2 3 4 Næste