Arts på Folkemødet

Programmet for Folkemødet, der løber af stabelen 15.-18. juni, er ved at tage form. Mere end 3100 events er allerede meldt ind – blandt dem er to events fra Arts.

31.05.2017 | Anja Kjærgaard

Billederne er fra sidste års Folkemøde på Bornholm. AU Foto

Igen i år bliver Allinge på Bornholm centrum for Folkemødet, hvis primære formål er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Alle danske organisationer, foreninger, virksomheder og private kan således melde events ind i form af blandt andet taler, debatter og workshops.
   Arts har meldt to debatter ind. Den første debat hedder: ”Hvordan forandres vi mennesker af teknologien? Debatten åbnes af fire forskere i Arts´ forskningsprogram ”Human Futures”. De fire forskere vil give deres bud på, hvilke dele af en sandsynlig fremtid, der opmuntrer og bekymrer, og hvordan humanistisk forskning i uddannelse, sociale robotter, medicinsk etik og litteratur kan bidrage til fremtidens verden.

-Jeg ser frem til debatten, der er vigtig, fordi ny teknik er med til at forandre vores kultur – tænk bare på sociale mediers betydning – og der er mange flere ting i udsigt, der har eller får betydning. Automatisering ændrer arbejdslivet, ny medicinsk teknologi udfordrer vores etik, og robotter vinder indpas flere og flere steder, hvor deres sociale dimension også er vigtig. Samtidig ser vi, at litteratur, kunst og film tager disse emner op i en kritisk udforskning af, hvad fremtidens verden kunne være, både på godt og ondt. Men det handler også om, at vi ikke bare passivt lader os forandre, men at de aspekter af menneskelivet, som de humanistiske discipliner studerer – sprog, kommunikation, æstetik, læring, refleksion og så videre – bliver endnu vigtigere og kan tage aktivt del i at forme forandringerne. Det er præcis det, vi beskæftiger os med i forskningsprogrammet, fortæller Mads Rosendahl Thomsen, der er forskningsprogramleder og professor MSO i litteraturhistorie.

Menneskets bæredygtige fremtid

Den anden event, Arts bidrager med til Folkemødet, hedder ”Menneskets bæredygtige fremtid”. Tidligere minister og EU-kommissær, Connie Hedegaard, stadsdirektør i Aarhus, Niels Højberg og lektor i interaktionsdesign, Peter Dalsgaard, vil med afsæt i reformationsjubilæet debattere nye teser om brændende emner som klima, arbejde og teknologi.

-2017 er et særligt jubilæumsår, hvor vi fejrer, at Martin Luther for 500 år siden sprængte kirken ved at slå 95 teser op til debat på en kirkedør i Wittenberg. De tre debattører til vores andet arrangement på Folkemødet har alle bidraget med nye teser i en ny bogudgivelse fra Aarhus Universitetsforlag. I bogen ”95 nye teser” inspirerer de med deres nye teser til at gentænke det samfund, vi lever i. En af teserne lyder: ”I overflodssamfundet er det godt nok at have nok – frem for altid at ville have mere.” Vi håber, mange vil deltage i debatten om nutidens udfordringer inden for klima, arbejde og teknologi, fortæller Anne Marie Pahuus, prodekan på Arts og ordstyrer i den anden debat og en af redaktørerne bag den nye tese-bog.

Læs programmet for Folkemødet 2017


Om Folkemødet

Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i den nordbornholmske havneby, Allinge.
Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.
Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

 

 

Forskning