Forskningscentre

Forskere på Arts opnår løbende tildeling af forskningsmidler til større projekter.
Nogle af disse projekter løftes i centre. Nedenfor er en institutopdelt oversigt over centre.

Institut for Kultur og Samfund

AURA: Aarhus University Research on the Anthropocene

Discovering the potential of unintentional design on anthropogenic landscapes. 

FOCUS: Food Culture Studies

Food Culture Studies.

DPU

Institut for Kommunikation og Kultur