Forskningscentre

Forskere på Arts opnår løbende tildeling af forskningsmidler til større projekter.
Nogle af disse projekter løftes i centre. Nedenfor er en institutopdelt oversigt over centre.

Institut for Kultur og Samfund

DPU

Institut for Kommunikation og Kultur