Forskningsprogrammer

Forskningen på Arts er organiseret i forskningsprogrammer, som har til hensigt at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde og inddrage juniorforskerne tættere i forskningsaktiviteterne.

Forskningsprogrammerne på de tre institutter og centeret er:

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Kommunikation og Kultur

DPU


Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Tværgående forskningsprogrammer på Arts