Fakultetsledelse

Prodekan for forskning og talentudvikling og Ph.d.-skoleleder for The Graduate School of Arts

Anne Marie Kragh Pahuus

Prodekan
M
H bygn. 1431, 213
P +4523287896
P +4523287896


Prodekan for uddannelse


Institutleder for DPU

Claus Holm

Institutleder
M
H bygn. D, 347
P +4587151842
P +4526885600

Institutleder for Kultur og Samfund

Bjarke Paarup

Institutleder
M
H bygn. 1467, 430
P +4587162158
P +4540133909

Institutleder for Kommunikation og Kultur

Per Stounbjerg

Institutleder
M
H bygn. 1580, 313
P +4587163141
P +4593508526

Centerleder
Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Arne Kjær

Centerleder
M
H bygn. 1483, 649
P +4587163508
P +4528992359

Chefrådgiver

Lone Plougmann Iversen

Chefrådgiver
M
H bygn. 1431, 221
P +4524605756
P +4524605756

Administrationschef

Ole Jensen

Administrationschef
M
H bygn. 1443, 441
P +4560202739
P +4560202739