Nøgletal

Arts 2015

Studerende 11.428
Heraf bachelorer 5.073
Heraf kandidater 6.355
Kandidater i beskæftigelse indenfor 1 år 79%*
Kandidater i beskæftigelse indenfor 5 år 95%*
Videnskabelige medarbejdere (årsværk) 767
Heraf professorer 62
Heraf lektorer og seniorforskere 314
Heraf adjunkter og postdoc 130
Indskrevne ph.d.-studerende i alt  267
Forskningspublikationer 1.950
Heraf peer-reviewed tidsskriftartikler 553
   

 * 2014-tal