Myndighedsbetjening

Arts skaber uafhængig, nyttig og inspirerende viden som grundlag for samfundets udvikling. Arts leverer forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling af den højeste kvalitet til nationale og internationale myndigheder, institutioner og virksomheder.

Arts' myndighedsbetjening og rådgivning understøtter blandt andet et videnbaseret grundlag for de politisk/administrative processer. Blandt samarbejdspartnerne er:

  • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  • Regioner
  • Kommuner
  • EU
  • Private organisationer og virksomheder

 

Eksempler på myndighedsbetjening

 

PISA-undersøgelser (Programme for International Student Assessment)

IEA-undersøgelser (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), fx:

  • ICCS (skoleelevers politiske dannelse)
  • TIMSS (skoleelevers færdigheder inden for matematik og natufag)
  • ICILS (skoleelevers computer- og informationskompetencer)
  • PIRLS (skoleelevers læsefærdigheder)