Skema til censorformandsskabernes årsberetninger

Censorformandsskabet skal afgive en årlig censorformandsskabsberetning
- jf. eksamensbekendtgørelsen § 52, stk 2, nr. 3.
Hvis censorkorpset dækker flere uddannelser, kan der udarbejdes en beretning for hver uddannelse.

Årsberetningsskema

Årsberetning
Korpsets organisering
Beskikkelser
Status
Fagets udvikling
Send formular