Censorindberetningsskema - test

Censorindberetning - test2

Censorindberetning - test2

Tilrettelæggelse af eksamen
Orientering om pensum, målbeskrivelse og prøvebestemmelser før eksamen*
Planlægning af eksamen*
Samarbejde med eksamensadministrationen*