Du er her: AU Om AU  Arts Uddannelse Censorinformation Censorindberetningsskema - test

Censorindberetningsskema - test

Inden du udfylder skemaet - læs venligst her

Det er en stor hjælp for censorinstitutionens arbejde, at alle felter i skemaet udfyldes. Enhver bemærkning, der er mere end et "ok", er godt for evalueringen og en dækkende årsberetning.

Karakterfordeling ved eksamen på AU leveres af studieadministrationen direkte til censorformanden til brug ved årsberetningen.

Ved at udfylde formularen bekræfter du (jvf. censorbekendtgørelsen nr. 332 af 25. maj 1993):

  • at kravene ved prøven er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i bekendtgørelser, studieordninger mv. (jvf. §3)
  • at eksaminanderne fik en ensartet og retfærdig behandling (jvf. §3)
  • at der ikke foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed (jvf. §10, stk. 3)

For censorer der også kan fungere som eksaminatorer ved egne eksamener gøres opmærksom på, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås (jvf. censorbekendtgørelsens §6, stk. 1).

Censorindberetningsskema

Censor
Prøve
Tilrettelæggelse af eksamen
Orientering om pensum, målbeskrivelse og prøvebestemmelser før eksamen*
Planlægning af eksamen*
Samarbejde med eksamensadministrationen*
Eksamensforløbet
Sammenhæng mellem prøveform, evt. pensum og eksamensspørgsmål og faglige mål/læringsmål i studieordningen*
Dialog og samarbejde med eksaminator*
Eksamensforløbet generelt*
De studerendes faglige niveau
De studerendes faglige niveau*
De studerendes anvendelse af god videnskabelig praksis, herunder redelighed*
Ændringsforslag
Andre kommentarer
56559 / i29