Kandidatuddannelser på Arts

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Kommunikation og Kultur

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Studieguide kandidat

Find information om hvordan du bliver kandidatstuderende på Aarhus Universitet

Sådan søger du optagelse

Find ansøgningsfrister, oplysninger om adgangskrav m.v.


Er du studerende?

Find information om dine studier på studerende.au.dk/arts