Samarbejde

Samarbejde

Videnudveksling

Formidling

Arts udveksler viden med samfundet i form af
samarbejde med myndigheder og private og offentlige
organisationer og gennem formidling af viden og forskning.

Myndighedsbetjening

Arts leverer forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling til nationale og internationale myndigheder, institutioner og virksomheder.

Erhvervssamarbejde

Forskning og uddannelse på Arts kan bidrage til skabe nye og innovative løsninger inden for en række sektorer og erhverv.

Formidling og arkiver

Arts formidler forskning og stiller viden til rådighed i form af digitaliserede arkiver og samlinger.

Gymnasielærerdag

Arts inviterer hvert år gymnasielærere til en faglig inspirationsdag.