Samarbejde

Samarbejde

Videnudveksling

Formidling

Arts udveksler viden med samfundet i form af
samarbejde med myndigheder og private og offentlige
organisationer og gennem formidling af viden og forskning.

Erhvervssamarbejde

Forskere fra Arts kan bidrage til skabe nye og innovative løsninger inden for en række sektorer og erhverv.

Samarbejde med kommuner

Arts indgår i en række samarbejder med landets kommuner på bl.a. daginstitutions- og skoleområdet og i forhold til gentænkning af turismeerhvervet.

Samarbejde med myndigheder

Arts leverer forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling til nationale og internationale myndigheder og institutioner.

Samarbejde med gymnasier

Arts udbyder efter- og videreuddannelse rettet mod lærere på de gymnasiale uddannelser, og forskere og studerende tilbyder at komme ud at undervise på gymnasier.

Forskningssamarbejder om kultur og sundhed

Arts indgår i samarbejder  i feltet kultur og sundhed, der handler om alt fra kunstens rolle i forebyggelse og sygdomsbehandling til self-tracking og telemedicin.