Eksempler på erhvervssamarbejde

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum og Arts har et meget tæt samarbejde, som udnytter synergien mellem museets fagfolk og universitetets forskere og studerende. Bl.a. er der et permanent udstillingsrum, hvor studerende på arkæologi og antropologi kan aflevere deres opgaver og projekter i form af konkrete udstillinger.

PLAYTrack

Kreativitet, engagement og livslang læring er tre nøgleord for PLAYTrack, der er et forskningsprojekt ved Interacting Minds Centre på Arts. Projektet er finansieret af LEGO Fonden med 12 millioner. PLAYTrack vil indgå et tæt samarbejde med fonden om udvikling af nye metoder til at undersøge og dokumentere, hvordan leg understøtter læring.

Samtidig understøtter PlayTrack et nyt Play User Lab i Billund, hvor små og mellemstore virksomheder inden for leg, læring og kreativitet får mulighed for at udvikle sig i et stærkt fagligt miljø. Play User Lab er drevet af Capital of Children, og Kolding Designskole faciliterer de kreative processer i projektet.

Bag PLAYTrack står bl.a. professor MSO Andreas Roepstorff fra Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Responsible Ethical Learning with Robotics (REELER)

Robotter og robotteknologi står til radikalt at ændre vores samfund. Ikke desto mindre findes der kun få empiriske undersøgelser af mulige afvigelser mellem robotudvikleres visioner om fremtidens samfund og brugeres - og andre berørte interessenters - behov eller bekymringer forbundet med denne gennemgribende forandring.

EU-projektet REELER (2017-2019) sætter mennesket, læring og etik i centrum for udviklingen af fremtidens robotter. Det består i et samarbejde mellem DPU, AU med ekspertise indenfor læring, De Montfort Universitet (UK) med ekspertise indenfor robotetik, Hohenheim Universitet (D) med ekspertise indenfor agent-based modellering og økonomi samt robotvirksomheden Ab.Acus (IT). Dertil kommer et samarbejde med en række robotudviklere, designere og brugergrupper i Europa. I spidsen for projektet står professor Cathrine Hasse fra DPU, AU.

rethinkIMPACTS 2017 - Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

I projektet rethinkIMPACTS 2017 har Arts har indgået et partnerskab med Aarhus 2017 om at lave en forskningsbaseret evaluering af betydningen og effekten af at være kulturhovedstad. Evalueringen bygger blandt andet på eksisterende forskning fra europæiske kulturhovedstæder og måler effekter på byens kulturliv, image og identitet ligesom de økonomiske, sociale og politiske effekter. Udover forskere deltager også en del studerende i projektet.

Smart Cities

Arts deltager aktivt i Smart City-netværket, der har til formål at understøtte udviklingen af Smart Cities i Danmark. Smart City handler om at tilpasse og udvikle byer til den digitale tidsalder. I 2015 nedsatte det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter en tænketank for Smart Cities med lektor Martin Brynskov fra Arts som akademisk koordinat