Aarhus Universitets segl

Kortlægning og automatiseret scoring af børns tidlige skriveudvikling

Formidlingskonference om tværvidenskabeligt og banebrydende forskningsprojekt om tidlig skrivning.

Foto: Janus Madsen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 26. april 2023,  kl. 14:00 - 18:00

Sted

DPU i København, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Festsalen (A 220)

Pris

600 (studerende 250) DKK

Konferencen præsenterer indsigter og resultater fra projektet ATEL (Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills), som en større gruppe af forskere fra DPU, Aarhus Universitet, DTU samt Nationalt Videncenter for Læsning har deltaget i.

Projektets hovedformål har for det første været at kortlægge, hvordan indskolingselever gennem skolens tre første år udvikler deres skrivning, fra de første skriblerier til de begynder at skabe korte sammenhængende tekster. For det andet at udvikle og implementere automatisk vurdering i læringsværktøjet Skriv og læs.

Kortlægningen har samtidig haft til formål at identificere tidlige tegn på skrive-/læsevanskeligheder baseret på meningsfulde skriveaktiviteter frem for klassiske testsituationer. Som støtte til en fremadrettet og fælles skriveundervisning er der med afsæt i kortlægningens dimensioner og udviklingstrin udarbejdet en række skriveforløb med differentieret støtte og feedback. De vil også blive præsenteret på konferencen.

På konferencen er der oplæg fra en bred vifte af projektets deltagere, ligesom der afslutningsvis vil være mulighed for at stille spørgsmål og mingle over et glas vin.

Program


14.00-14.15
Ankomst og registrering

14.15-14.20
Værdien af forskning på tværs af vidensinstitutioner med forankring i praksis
v/ Claus Holm, lektor og institutleder på DPU, Aarhus Universitet

14.20-14.30
Hvorfor er det vigtigt at investere i tværfaglige projekter som ATEL?
v/ Niels Bech Lukassen, Investment Manager i Innovationsfonden

14.30-14.50
Baggrunden, målet og rammerne for et i international sammenhæng ambitiøst forskningsprojekt om børns tidlige skriveudvikling
v/ Janus Madsen, projektleder og ophavsmand til læringsværktøjet Skriv og læs/WriteReader

14.50-15.00
Umiddelbare og langsigtede perspektiver i deltagelsen af ATEL-projektet som henholdsvis skole og kommune
v/ Kasper Føns, skoleleder på Tåsingeskolen, Svendborg Kommune 

15.00-15.30
ATEL-projektets forskningsdesign og skriveudviklingsmodel til beskrivelse af sproglige mønstre i børns tidlige skoleskrivning
v/ Jesper Bremholm, seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning

15.30-15.55
Eksempler på typiske trin i den tidlige skriveudvikling og individuelle elevers udviklingsbaner
v/ Kristine Kabel, lektor og forsker i danskfagets didaktik på DPU, Aarhus Universitet

15.55-16.15
Pause med kaffe og kage

16.15-16.40
Kan moderne kunstig intelligens og mønstergenkendelse automatisk identificere børns skriveudvikling?
v/ Michael Riis Andersen, lektor og forsker i statistisk maskinlæring på DTU

16.40-17.00
Differentieret fælles skriveundervisning på baggrund af automatisk vurdering af udvikling i elevers skrivning
v/ Jeppe Bundsgaard, professor i danskfagets didaktik ved DPU, Aarhus Universitet

17.00-17.15
Spørgsmål fra salen til oplægsholder/projektdeltager

17.15-17.45
Mingling med vin og snacks