Aarhus Universitets segl

Mindeord for Erik Christiansen (16. juli 1939 – 5. marts 2017)

Det er med stor beklagelse, at vi erfarede, at vores tidligere kollega Erik Christiansen, Docent, dr. phil, døde søndag d. 5. marts 2017.

Erik Christiansen blev cand.mag. i historie og latin fra Aarhus Universitet i 1966, og blev ansat til at dække oldtidens historie fra 1967, først som amanuensis, senere som lektor og docent. Hans forskningsområde var først og fremmest Romerrigets historie og i særlig grad romerske mønters historie; og han blev dr.phil. i 1988 på afhandlingenThe Roman Coins of Alexandria, Aarhus University Press 1988.

Erik Christiansens omfattende forskningsproduktion afspejler en særdeles flittig, bredt favnende og dedikeret forsker, som var anerkendt nationalt såvel som internationalt. Udover den specielle interesse for Romernes møntvæsener, hvor den seneste monografi stammer fra 2004 (Coinage in Roman Egypt: The Hoard Evidence), skrev Erik Christiansen bøger om romersk politik, en generel indføring i Romerrigets historie (Romersk historie: Fra by til verdensrige og fra verdensrige til by, 4. udg. 2007, som også er oversat til engelsk), var medforfatter af en bog om Historiefagets historie på Aarhus universitet; og han var redaktør af flere antologier om blandt andet arven fra Ægypten og Romerriget. Erik Christiansen forfattede desuden et stort antal artikler, bidrag til antologier og anmeldelser. Erik Christiansens reflekterede endvidere over historiefagets formidlingsaspekter og problemstillinger i flere tidsskriftsartikler. 

Hans helt unikke kompetencer indenfor det romerske møntvæsen har den ene af forfatterne af disse ord oplevet på ganske håndfast måde. Under flere rejser til Middelhavslande var en håndfuld romerske mønter indkøbt på markeder, og da Erik Christiansen blev præsenteret for disse, kunne han umiddelbart og detaljeret redegøre for hver eneste af dem.

Erik Christiansen bestred også adskillige tillidsposter og administrative poster på og udenfor Aarhus Universitet. Han var medlem af Studienævnet ved Historisk Institut 1970-72, studienævnsformand 1980-81, medlem af institutbestyrelsen 1984-88 og institutbestyrer 1989-91, studieleder ved samme institut 1996-99, formand for Center for Antikstudier 1989-90 og 1994-96, og medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd 1974-77. Selvom han i nogle få tilfælde kunne træffe beslutninger, som fremkaldte en vis undren, var hans administrative indsats præget af flid og kompetence. Og ingen var nogensinde i tvivl om, at hans bestræbelse var på bedst mulig vis at varetage instituttets interesser – og ikke egne kæpheste eller selvpromovering.

Erik Christiansen havde nære bånd til University of Cambridge, hvor han var Visiting Fellow, ved Wolfson College, 1978-79 og 1993; og Carlsberg Visiting Fellow, Churchill College 2000. Han havde adskillige andre, kortere, udlandsophold, således tre måneder i Cairo 1983 og tre uger på Grønlands Universitet 1994. Erik Christiansen blev tildelt Dansk Numismatisk Forenings hædersmedalje i 2001, han blev æresmedlem af Dansk Ægyptologisk Selskab i 2005, og var medlem af Videnskabernes Selskabs sylloge-komité.

Erik Christiansen var medgrundlægger af tidsskriftet SFINX i 1977 og medlem af redaktionen indtil 1995, foruden formand for Orbis Terrarum (Institut til belysning af Middelhavsverdenens kulturelle arv) 1995 - 2000 og 1994-2001 leder af dets forskningsprojekt "Arven fra Ægypten". Han var bestyrelsesmedlem i Dansk Ægyptologisk Selskab 1997-2004 og i redaktionen af Nyt fra Historien med hovedansvar for oldtidssektionen 1986 - 2001.

 Et helt afgørende karaktertræk ved Erik Christiansens virke ved Historisk institut var hans glæde ved at undervise, og studenternes uddannelse og velfærd lå ham altid stærkt på sinde. Erik Christiansen holdt sig mest til relativt snævre forskningsinteresser, når der skulle skrives og publiceres, men var samtidig altid interesseret i at diskutere kollegaers projekter og de mangfoldige udfordringer, som studenten møder i studiet. Et eksempel på sidstnævnte var hans uvurderlige støtte for studenter-medlemmerne af ”Antikklubben”, som altid kunne hente gode råd og vejledning hos ”E.C”.

Endelig forfulgte Erik Christiansen endnu et karriereforløb, som vi stadig nyder godt af på historisk afdeling: Utallige er de sange, som Erik Christiansen skrev til glæde og fornøjelse for deltagerne ved afdelingens julefrokoster; og ikke mindst modtog han fortjent ros for de utallige omskrivninger af klassiske skuespil og mange aldeles nye, som var nøje målrettet det kræsne publikum ved afdelingens årlige revy.

I privatlivet lagde den flittige mand en stor indsats i Spejderbevægelsen.

Erik Christiansen gik på pension i 2009, men fortsatte med at komme regelmæssigt på instituttet som tilknyttet emeritus, også selv om sygdom hæmmede hans mobilitet. Indtil for kort tid siden arbejdede Erik Christiansen fortsat med artikler og bøger om Romerrigets historie. Erik var gift med Dorith og havde to sønner og børnebørn.

 

Æret være Erik Christiansens minde!

 

 Jens A. Krasilnikoff og Anders Bøgh