Aarhus University Seal

Thomas Gylling-Andersen

Title

PhD Fellow, cand.psych.

Primary affiliation

Thomas Gylling-Andersen

Contact information

Email address

Profile

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med et PhD projekt, der har den foreløbige titel ‘Cultures of care within communities of children – envisioning future directions for caring education’. Det overordnede formål med projektet at begrebssætte fænomenet ’omsorgskulturer i børnefællesskaber’, mens jeg undersøger, hvordan denne begrebssætning både kan udvikles i tæt samarbejde med, og understøtte forandringer af, pædagogisk praksis i den danske folkeskole.

Gennem et tæt praksisforandrende forskningssamarbejde med en folkeskolelærer og 22 børn i samme 2.-klasse, har udviklingen af teori og praksis gået hånd i hånd i 15 måneder fra september 2021 til december 2022. I løbet af disse 15 måneder har jeg lavet deltagerobservationer på tværs af børnenes skolelivskontekster, lavet interview med børnene, og endelig udviklet et interventionsframework i samarbejde med læreren. Formålet med dette framework er at understøtte udviklingen af omsorgskulturer blandt børn i fællesskaber.

Teoretisk er projektet inspireret af en række forskningstraditioner inden for kulturhistorisk og kritisk psykologi, herunder Tysk-Skandinavisk kritisk psykologi, Transformative Activist Stance, Kulturhistorisk virksomhedsteori og Kulturpsykologi. Derudover inddrager jeg også den filosofiske tradition inden for moralfilosofien med tilnavnet ”Ethics of Care”.

Selected publications

Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore