Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strategi Arts 2013-2020

Mission

Arts bidrager gennem højeste kvalitet inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling til forståelse af menneskelige, kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

Vision

Arts bidrager til Aarhus Universitets vision om at være et globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen med det mål at opnå den højeste kvalitet inden for fakultetets kerneaktiviteter.

For at indfri dette mål vil Arts styrke internationaliseringen i alle sine aktiviteter. Med udgangspunkt i sine egne solide fagmiljøer vil Arts udnytte de interdisciplinære potentialer på hele Aarhus Universitet til at skabe nybrydende forskning af stor samfundsmæssig betydning i samarbejde med udenlandske partnere.

Arts vil udvikle eksisterende og udbyde nye uddannelser i et gennemført internationalt studiemiljø, der tiltrækker talentfulde studerende fra ind- og udland og bibringer alle studerende de nødvendige kompetencer til at fungere på det nationale og globale arbejdsmarked og agere som globale medborgere.

Arts vil udnytte sine markante fagligheder, sin faglige bredde og sin erfaring med digitale læringsformer til at skabe nye, interdisciplinære uddannelser, der bidrager til kritisk, konstruktiv og innovativ interaktion med det omgivende samfund.

Gennem internationalisering af forskning og uddannelser vil Arts styrke mobilitet og tiltrække talent på alle niveauer. Gennem en konsekvent fokusering på samfundsengagement og interaktion med det omgivende samfund i sin forskning, i sine uddannelser og i sin videnudveksling vil Arts tage medansvar for samfundsudviklingen.

Læs strategien som bladre-pdf 

 

Institutstrategier

DPU

Institut for Kommunikation og Kultur (tidl. Institut for Æstetik og Kommunikation)

Institut for Kultur og Samfund

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier