Events

Mon 18 Dec
09:30-15:30 | Building 1481, room 341.
"Workshops on Statistical Analyses in the Language Sciences Using R". First event.
Mon 18 Dec
10:00-17:00 | In building 1453, 415
ABSOLUTISME OG AUTORITET SOM SYNKRONISERING
Seminar i FKK-projektet: ”Lutheranisme og dansk samfundsudvikling”
Thu 21 Dec
19:00-21:00 | TBA
Nightmare Before Christmas: An Introduction to the Science of Horror
Presented by the English Lecture Society
Tue 09 Jan
09:00-09:00 | ONLINE
PhD Course: Introduction to University Teaching (IUT). Day 1 out of 3: Online (Aarhus/Emdrup)
By the end of the course, the participants should be able to describe, analyze, and critically reflect on the pedagogical strategies required when planning and carrying out their own teaching. Registration Deadline: January 2, 2018
Tue 09 Jan
10:30-12:00 | Nobelparken, bygning 1483, lokale 656 (6.etage - nord)
Blackboard basis kursus
Kurset har til formål at skabe overblik over læringssystemet Blackboard og der introduceres til udvalgte funktioner. Husk tilmelding.
Thu 11 Jan
10:30-12:00 | Nobelparken, bygning 1483, lokale 656 (6. etage - nord)
Temakursus: Interaktion og samarbejde
Kursets tema er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge studenteraktiverende og varierede aktiviteter, der involverer interaktion og samarbejde i og mellem undervisningsgangene på campus. Husk tilmelding.
Fri 12 Jan
08:00-23:59 | ONLINE
Introduction to Teaching and Learning (InTeL)
is a new module in university teaching which lays the foundation for educators at all levels, in all disciplines and with different styles of teaching. Registration deadline: January 8, 2018
Fri 12 Jan
13:00-19:00 | Festsalen (lokale A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV
Disputatsforsvar ved lektor, mag.art. og ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i filosofi (dr.phil.) forsvarer lektor, mag.art. & ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen sin doktordisputats: At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i Staten.
Mon 15 Jan
00:00-00:00 | Campus EMDRUP, Tuborgvej 164, 2400 København NV
E3U - Entreprenørskabsundervisning (Emdrup)
E3U foregår i perioden 15. januar til 19. april 2018 og afholdes i Emdrup. E3U-efteruddannelsen i entreprenør­skab udvikler læreres og under­viseres kompetencer i entreprenøriel undervisning i både grund­skolen, på gymnasiale ungdoms­uddannelser og videregående uddannelser. Husk tilmeldingsfrist: 2/1-2018
Fri 19 Jan
09:30-15:30 | Building 1481, room 341
"Workshops on Statistical Analyses in the Language Sciences Using R". Second event.

Showing results 1 to 10 of 64

1 2 3 4 5 6 7 Next