Efter- og videreuddannelse på Arts

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Kommunikation og Kultur

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen. Du søger i første omgang optagelse på et vejledningsforløb. I vejledningsforløbet sammensætter du i samarbejde med en vejleder din fleksible masteruddannelse.

Masteruddannelse som fleksibelt forløb på DPU

Der er ansøgningsfrist til vejledningsforløbet den 1. maj og den 15. november.
Deltagerbetaling for vejledningsforløbet er kr. 4.300.

Kontakt: Masterstudiecentret for studerende ved DPU

Masteruddannelse som fleksibelt forløb på Arts
(DPU undtaget)

Der var ansøgningsfrist den 1. februar, men vi modtager fortsat ansøgninger til behandling. Såfremt du bliver optaget til et vejledningsforløb, så er det med henblik på at udarbejde en individuel uddannelsesplan med studiestart i efteråret 2018.

Der er ansøgningsfrist igen den 1. september. Ansøgningsfristen den 1. september er med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan og studiestart i foråret 2019.

Deltagerbetaling for vejledningsforløbet er kr. 4.300.

Kontakt: Efter- og videreuddannelse, Arts-studier

Tilvalg på Arts

På Arts er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg af en række forskellige fag og eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg. Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand.mag. /cand. scient.

Du kan læse mere om de forskellige tilvalg, som udbydes på Aarhus Universitet i vores tilvalgsguide:

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Et tilvalg på Arts har som hovedregel et omfang af 90 ECTS. Men hvis du har en anden baggrund end en humanistisk universitetsuddannelse, vil du skulle have et udvidet kandidattilvalg på yderligere 30 ECTS, også kaldet B-linje.

Tilvalg læses via tompladsordningen, hvor du følger enkeltfagene i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.

på enkelte uddannelser vil det dog også være muligt at læse enkeltfagene fra bachelor- og kandidattilvalg som weekendundervisning på det, vi kalder heltidsuddannelse på deltid:

Her udbydes enkeltfagene fra tilvalget løbende, således at det bliver muligt at tage et helt tilvalgover ca. 3 år. Der stilles der derfor ikke krav om, at du skal bestå bachelorfagene førend kandidatfagene.

Det er også muligt at kombinere heltidsuddannelse på deltid med tompladsordningen.

Heltidsuddannelse på deltid

Et enkeltfag på deltid er en oplagt mulighed, hvis du har brug for nye færdigheder eller måske ønsker at gå i dybden med en faglig interesse.

Arts tilbyder en række forskellige enkeltfag og moduler på deltid, og du kan vælge efter, hvad der er en fordel for dig og din karriere.

Aktuelle tilbud:

Kontakt: Efter- og videreuddannelse, Arts-studier

Heltid på deltid

Begrebet "heltid på deltid" dækker over Aarhus Universitets heltidsuddannelser i dagtimerne udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid.

Tompladsordningen

Som studerende på tompladsordningen betaler du for en plads på et enkeltfag på en af en af universitetets fuldtidsuddannelser.

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes af Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.

De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, at du opfylder adgangskravene og at du har mulighed for at studere i dagtimerne.

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV)

Uddannelsen udbydes under lov om åben uddannelse.

Inden for samme emne udbydes Masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Uddannelsernes faglige indhold er stort set det samme, og de giver begge adgang til at undervise på sprogcentrene. Men der er forskel på optagelseskriterierne, på hvilke eksamensformer der er, og på hvad der kommer til at stå på eksamensbeviset.

Læs om forskellen på de to uddannelser her: Master eller DAV?

Kontakt: Masterstudiecentret for studerende ved DPU

Korte kurser

Aarhus Universitet udbyder en række korte kurser. Find dem på siden her:

Korte kurser og skræddersyede forløb på Aarhus Universitet

Praktisk information

Du kan finde information vedr. it-systemer, undervisning, eksamen og andre emner, der kan være relevant, når du er indskrevet ved Efter- og Videreuddannelse her

Information om ansøgning og deltagerbetaling finder du under de enkelte uddannelser.

Kontakt

Efter- og Videreuddannelse,
Arts Studier

Tåsingegade 3, Bygning 1443, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Telefontid: Hverdage 9-12.

Masterstudiecentret, DPU
Tuborgvej 164, Bygning A, Lok. 103
2400 København NV
Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Åbningstid: dagligt 10-14
OBS - ny åbningstid fra 4. september:
Mandag-torsdag 12-15
Fredag 12-14

Studiecenter Arts i Aarhus
Tåsingegade 3, Bygning 1442, stuen
8000 Århus C. 
Telefon: 87 16 10 87
E-mail: studiecenter.arts.aarhus@au.dk

Åbningstid: mandag-torsdag 12-15*
* (lukkedage )