Aarhus Universitets segl

Master som fleksibelt forløb

Institut for Kommunikation og Kultur

Institut for Kultur og Samfund

En masteruddannelse som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse af moduler fra forskellige uddannelser.

Det fleksible forløb er en individuel tilrettelagt videreuddannelse, som består af 2 faser: et obligatorisk vejledningsforløb og et efterfølgende uddannelsesforløb. Før du søger optagelse på vejledningsforløbet, skal du overveje, hvad hovedemnet for din uddannelse skal være, og hvilket institut dine uddannelsesønsker hører under.

Din uddannelses hovedemne

Før du søger om optagelse på et vejledningsforløb, skal du overveje, hvilket fagområde og institut dine uddannelsesønsker hører under:

 • Hvilke akademiske kompetencer ønsker du at opnå gennem uddannelsesforløbet?
 • Hvilket fagmiljø er du inspireret af?
 • Hvilken kandidat- eller masteruddannelse beskæftiger sig med nogle af de samme faglige problemstillinger, som du ønsker at beskæftige dig med i din fleksible masteruddannelse?
 • Hvilke faglige temaer binder din fleksible masteruddannelsen sammen?

Det indledende vejledningsforløb og det afsluttende afgangsprojekt skal ligge på samme uddannelsesinstitution og inden for samme institut. De øvrige dele af den fleksible master kan ligge samme sted eller på et andet institut / en anden institution.

Hvis du mener, det er enten Institut for Kommunikation og Kultur eller Institut for Kultur og Samfund, der bedst rummer dine uddannelsesønsker, kan du finde mere information her på siden. Hvis du har brug for hjælp til afklaring, er du velkommen til at kontakte:

 • Susanne Jacobsen, Efter- og Videreuddannelse, Arts
  E: suj@au.dk
  T: 8715 2807 Normalt mandag, tirsdag og fredag kl. 10-12

Vejledningsforløb

Du skal søge optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på selve uddannelsesforløbet.

I vejledningsforløbet sammensætter du din personlige uddannelsesplan i samarbejde med en faglig vejleder. Vejledningsforløbet er obligatorisk. Din personlige uddannelsesplan tager udgangspunkt i din adgangsgivende uddannelse samt i din erhvervs- og livserfaring.

Dit uddannelsesforløb sammensættes af moduler fra forskellige masteruddannelser og/eller af enkeltfag fra kandidatuddannelser. Din personlige uddannelsesplan fungerer som en studieordning, der fastsætter mål og tidsplan for de enkelte uddannelseselementer og for det afsluttende afgangsprojekt.

Ansøgning og frister

Der er ansøgningsfrist til et obligatorisk vejledningsforløb ved IKS og IKK 2 gange årligt:

 • 1. februar
  Den individuelle uddannelsesplan skal være udarbejdet og godkendt senest 15. april, så du kan nå at søge optagelse til kandidatfag og mastermoduler ved IKK og IKS i efterårssemestret.
   
 • 1. september
  Den individuelle uddannelsesplan skal være udarbejdet og godkendt senest 1. november, så du kan nå at søge optagelse til kandidatfag og mastermoduler ved IKK og IKS i forårssemestret. 

Ansøgning skal ske gennem det digitale ansøgningssystem, DANS.

Forbehold

Universiteterne er ikke forpligtet til at optage ansøgere til masteruddannelser som fleksible forløb. Hvis der er ikke er faglige ressourcer på det enkelte institut til at vejlede i forhold til en masteruddannelse som fleksibelt forløb, kan universiteterne afvise kvalificerede ansøgere.

Personlig uddannelsesplan

Uddannelseselementer i din uddannelsesplan

Hvis du overvejer et eller flere kandidatfag, skal du være opmærksom på, at du kommer til at følge undervisning sammen med de heltidsstuderende - dvs. at undervisningen ligger i dagtimerne.

Mastermoduler er tilrettelagt, så de kan følges af studerende med erhvervsarbejde. Studerende på mastermoduler har mindst to års erhvervserfaring - det har de studerende på kandidatuddannelserne ikke nødvendigvis.

Der kan være specifikke adgangskrav til de relevante kandidatfag/mastermoduler, som du skal opfylde. Endvidere skal der være ledige pladser på det relevante kandidatfag/mastermodul i det pågældende semester.

Der er en række krav til sammensætningen af uddannelseselementer, bl.a. at der er en klar faglig profil, indre sammenhæng og faglig progression i uddannelsen. Disse krav sikres opfyldt med udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Der kan indgå uddannelseselementer fra andre universiteter. Og der kan indgå uddannelseselementer, som er gennemført/under gennemførelse før uddannelsesplanen bliver udarbejdet. Det er op til en faglig vurdering i vejledningsforløbet, hvorvidt allerede beståede kandidatfag og mastermoduler kan indgå i det individuelle uddannelsesforløb.

Vægt og varighed

En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter i alt 60 ECTS, hvilket svarer til et års studium på fuld tid. Uddannelsesforløbet tilrettelægges på deltid fordelt over f.eks. 2-4 år. Uddannelsen skal være gennemført inden for 6 år.

Ansøgning om optagelse til de enkelte uddannelseselementer i uddannelsesplanen

Du skal selv søge om optagelse til alle de uddannelseselementer, som indgår i din individuelle uddannelsesplan. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristerne er forskellige afhængig af, om du søger optagelse til kandidatfag via Tompladsordningen eller til mastermoduler. Men ansøgningsfristerne kan ligeledes være forskellige afhængig af hvilken masteruddannelse det enkelt modul eller evt. valgfag udbydes fra.

Der kan være specifikke adgangskrav til de fagligt relevante uddannelseselementer, som du skal opfylde. Endvidere skal der være ledig plads på det relevante uddannelseselement i det specifikke semester.

Aarhus Universitet tager forbehold for evt. aflysninger af fag, hvis der er for få kvalificerede ansøgninger til et udbud. Dvs. du kan evt. blive berørt af ændringer i dit individuelle uddannelsesforløb.

Hvis det bliver nødvendigt at udsætte tidsplanen eller revidere din uddannelsesplan, så skal du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Arts inden for nedenstående frister:

 • Senest den 15. okt. vedr. undervisning i forårssemestre
 • Senest den 15. april vedr. undervisning i efterårssemestre

Læs om universitetets forbehold

Kandidatfag og mastermoduler fra andre universiteter

Du skal selv søge om optagelse til kandidatfag og mastermoduler, som indgår i din personlige uddannelsesplan, men som eventuelt udbydes af andre fakulteter eller universiteter.

Vær opmærksom på, at universiteternes og de enkelte udbuds ansøgningsfrister kan være forskellige.

Eksamensudskrift

Senest 14 dage efter du har bestået en eksamen på uddannelseselementer fra andre universiteter, beder vi dig fremsende en eksamensudskrift med dit navn og fødselsdato, med titlen på faget, med den engelske betegnelse, ECTS-vægtning, bedømmelse og bedømmelsesdato. Så sørger sekretariatet for, at uddannelseselementet og bedømmelsen bliver redigeret ind i studieprogrammet for din masteruddannelse som fleksibelt forløb. For at modtage et bevis på engelsk, når din masteruddannelse er bestået, er det afgørende, at du har fremsendt dokumentation med den engelske betegnelse for fagets/fagenes titel.

Send venligst eksamensudskrift for eksterne uddannelseselementer via din AU-mail som er en sikker forbindelse til evu.arts@au.dk

Adgangskrav og regelgrundlag

Deltagerbetaling

Den samlede deltagerbetaling for en individuelt tilrettelagt masteruddannelse på IKK eller IKS vil være sammensat af følgende dele:

 • Deltagerbetaling for en obligatorisk vejledningssamtale, hvor uddannelsesforløbet tilrettelægges i en individuel uddannelsesplan kr. 4.300
 • Deltagerbetaling for de uddannelseselementer som indgår i den individuelle uddannelse
  • I efteråret 2023 er deltagerbetalingen for et kandidatfag på Arts kr. 600 pr. ECTS
  • Indgår et modul fra en masteruddannelse, så betales deltagerbetaling for det pågældende mastermodul
 • Deltagerbetalingen for det afsluttende afgangsprojekt ved IKS eller IKK er kr. 1.000,- pr. ECTS

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin samt administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at melde dig fra et mastermodul, kandidatfag eller afgangsprojekt, så skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • E-mail: evu.arts@au.dk 

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter at undervisningen er startet, har du ikke mulighed for at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Efter- og videreuddannelse, Arts
Tåsingegade 3, bygn. 1443, 2. sal
8000 Aarhus C

E: evu.arts@au.dk

Vejledning om master som fleksibelt forløb:

Susanne Jacobsen
E: evu.arts@au.dk 
T: 8715 2807  - Telefon: som regel mandag, tirsdag og fredag kl. 10-12