Aarhus Universitets segl

Nøgletal for Faculty of Arts

2022

Studerende 9.047
Heraf bachelorer 4.711
Heraf kandidater 4.336
Videnskabelige medarbejdere (årsværk) 790
Heraf professorer 96
Heraf lektorer og seniorforskere 334
Heraf adjunkter og postdoc

142

Indskrevne ph.d.-studerende i alt 235
Forskningspublikationer 1.712
Heraf artikler i peer-reviewed tidsskrifter 660