Aarhus Universitets segl

Nøgletal for Faculty of Arts

2021

Studerende 9.243
Heraf bachelorer 4.924
Heraf kandidater 4.319
Videnskabelige medarbejdere (årsværk) 788
Heraf professorer 93
Heraf lektorer og seniorforskere 341
Heraf adjunkter og postdoc

121

Indskrevne ph.d.-studerende i alt 268
Forskningspublikationer 1.875
Heraf peer-reviewed tidsskriftartikler 652