Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse på Arts

Institutterne på fakultetet udbyder en række deltidsuddannelser tilrettelagt for erhvervsaktive.
Læs om mulighederne på Institut for Kultur og Samfund, Institut for Kommunikation og Kultur og
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

Master på Arts


Herunder finder du information om de udbudte masteruddannelsers indhold, moduler, tid og sted for undervisning, adgangskrav, ansøgning og økonomi. Du kan også læse om valgfag, tilvalg, tompladsordning mv. 


Master som fleksibelt forløb på Arts

Hvis du har brug for en forskningsbaseret videreuddannelse inden for et fagområde, hvor der ikke allerede findes en relevant masteruddannelse, så er en masteruddannelse som fleksibelt forløb måske en mulighed.

Det fleksible forløb giver dig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse af moduler fra forskellige uddannelser. I et obligatorisk vejledningsforløb sammensætter du - i samarbejde med en faglig vejleder - din personlige uddannelsesplan. Planen tager udgangspunkt i din adgangsgivende uddannelse og din erhvervs- og livserfaring.

Dit uddannelsesforløb bliver sat sammen af moduler fra forskellige masteruddannelser og/eller af enkeltfag fra kandidatuddannelser. Din personlige uddannelsesplan fungerer som en studieordning, der fastsætter mål og tidsplan for de enkelte uddannelseselementer og for det afsluttende afgangsprojekt.

Før du søger om optagelse på et obligatorisk vejledningsforløb, skal du overveje, hvilket fagområde og institut dine uddannelsesønsker hører under.

Hovedemnet for din uddannelse skal kunne placeres under ét af de 3 institutter på Arts:


Master som fleksibelt forløb på DPU

For masteruddannelse som fleksibelt forløb under Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) er der ansøgningsfrist til det obligatoriske vejledningsforløb henholdsvis:

 • 1. september med henblik på studiestart i foråret
 • 1. februar med henblik på studiestart i efteråret. 

Læs mere om master som fleksibelt forløb på DPU

Master som fleksibelt forløb på IKK eller IKS

For masteruddannelsen som fleksibelt forløb under Institut for Kultur og Samfund (IKS) - herunder Teologi - eller Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) er der ansøgningsfrist til det obligatoriske vejledningsforløb henholdsvis:

 • 1. september med henblik på studiestart i foråret
 • 1. februar med henblik på studiestart i efteråret. 

Læs mere om master som fleksibelt forløb på IKK eller IKS

Master som fleksibelt forløb på Aarhus Universitets øvrige fagområder: 

Læs om master som fleksibelt forløb på Aarhus Universitet


Hvis du er i tvivl, om et fleksibelt forløb er relevant for dig, eller hvilket institut din uddannelse skal ligge under, er du velkommen til at kontakte:

 • Susanne Jacobsen, Efter- og Videreuddannelse, Arts
  E: evu.arts@au.dk 
  T: 8716 1097 - Telefon: Som regel mandag, tirsdag og fredag kl. 10 - 12

Mastervalgfag / korte efteruddannelsesforløb

Valgfagene på DPU's masteruddannelser kan gennemføres som del af en masteruddannelse eller som selvstændige efteruddannelsesforløb på masterniveau. Et valgfag er på 5 ECTS.

Der er ansøgningsfrist 2. maj og 15. november

Masterprojekt på Arts: Modul 4

Hvis  du har taget de tre første moduler på en tidligere studieordning og gerne vil afslutte med et masterprojekt, kan du henvende dig til Efter- og videreuddannelse på Arts

Tilvalg på Arts

På Arts er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg af en række forskellige fag og eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg.

Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand. mag./cand. scient.

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Et tilvalg på Arts har som hovedregel et omfang af 90 ECTS. Men hvis du har en anden baggrund end en humanistisk universitetsuddannelse, vil du skulle have et udvidet kandidattilvalg på yderligere 30 ECTS, også kaldet B-linje. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.


Således søger du tilvalg på Arts:

 • For at få et overblik over, hvilke kurser et tilvalg består af, skal du finde tilvalgets studieordning. Find tilvalgets studieordning her
 • Du skal søge på det fag, du ønsker at læse et tilvalg i, og vælge den nyeste udgave af studieordningen. Find en beskrivelse af de enkelte kursers indhold i kursuskataloget her
 • Når du har fundet studieordningen skal du kontakte fagets studievejleder, som kan hjælpe med at vurdere, hvilke fag du skal starte med at søge om optagelse på, for at påbegynde dit tilvalg. Find kontaktoplysninger på studievejledningen her
 • Når du har fået vejledning, skal du sende en ansøgning om optagelse på enkeltfag gennem tompladsordningen. Tilvalgsfagene kan kun læses via Tompladsordningen (læs mere længere nede), hvor du læser i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende såfremt der er en ledig plads. Bemærk, du er ikke garanteret optagelse på et fag, men kan få hjælp til at få overblik over de fag, som du skal søge om optagelse på efter de til enhver tid gældende studieordninger.

På enkelte uddannelser vil det dog også være muligt at læse enkeltfagene fra bachelor- og kandidattilvalg som weekendundervisning på det, vi kalder heltidsuddannelse på deltid (læs mere herunder). Her udbydes enkeltfagene fra tilvalget løbende, således at det bliver muligt at tage et helt tilvalg over ca. 3 år. Der stilles derfor ikke krav om, at du skal bestå bachelorfagene førend kandidatfagene.

Det er også muligt at kombinere heltidsuddannelse på deltid med tompladsordningen.

Heltidsuddannelse på deltid

Begrebet "heltid på deltid" dækker over Aarhus Universitets heltidsuddannelser i dagtimerne udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid. Et enkeltfag på deltid er en oplagt mulighed, hvis du har brug for nye færdigheder eller måske ønsker at gå i dybden med en faglig interesse.

Arts tilbyder en række forskellige enkeltfag og moduler på deltid, og du kan vælge efter, hvad der er en fordel for dig og din karriere.

Aktuelle tilbud

Kontakt: Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier

Tompladsordningen

Som studerende på tompladsordningen betaler du for en plads på et enkeltfag på en af en af universitetets fuldtidsuddannelser.

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes af Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.

De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, at du opfylder adgangskravene og at du har mulighed for at studere i dagtimerne.

Praktisk information til masterstuderende

Her kan du finde information om it-systemer, undervisning, eksamen og andre emner, der kan være relevante, når du er indskrevet på en efter- eller videreuddannelse på Arts:

NB: Information om ansøgning og deltagerbetaling finder du under de enkelte uddannelser herover.