Aarhus Universitets segl

Akademisk råd Arts

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af:

  • Repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 4 år ad gangen
  • Repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD)
  • Repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus)

Medlemmer af Akademisk Råd Arts, mødeplaner og mødereferater