Aarhus Universitets segl

For virksomheder og organisationer

Som virksomhed eller organisation kan I have stor gevinst af at indgå i samarbejde med studerende eller forskere fra Aarhus Universitet, Arts - fakultetet for de humanistiske, teologiske og pædagogiske uddannelser på Aarhus Universitet - da de kan bidrage til at skabe nye og innovative løsninger inden for en række sektorer og erhverv.

Akademikere fra Arts på Aarhus Universitet er i stand til at udvikle løsninger med afsæt i menneskelig adfærd, behov, værdier, normer og etik. Arts-kandidater medtænker den menneskelige faktor, eksempelvis når der skal skabes stærkere institutioner og mere omstillingsparate virksomheder eller alternative modeller for vækst, og de kan samtidig bidrage til en lang række opgaver og løse udfordringer inden for eksempelvis:

  • internationalisering
  • digitalisering
  • sundheds- og velfærdsløsninger
  • informations- og kommunikationsteknologi

Samarbejdet mellem jer og Arts kan foregå på mange forskellige måder, lige fra forskningssamarbejde, praktik- og specialesamarbejde til deltagelse i karrierearrangementer.

­

Find inspiration i andres oplevelser og læs om de forskellige typer af samarbejde med studerende og forskere her:

Hvem kan vækste med akademisk arbejdskraft?

Det kan alle små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale og –ambitioner, men som mangler tid eller kompetencer for at indfri potentialet.

Det kan være inden for følgende vækstbehov:

  • Virksomheder, som påtænker at vækste i udlandet og har brug for kandidater med kompetencer inden for sprog, kultur og historie, der kan begå sig i en globaliseret verden.

  • Virksomheder, som har brug for at innovere forretningen på baggrund af generelle humanistiske kompetencer inden for kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur og målgruppeforståelse.

  • Virksomheder, som vil sætte større fokus på HR, CSR, etik, bæredygtighed eller andre områder der kan løfte virksomhedens profil.

  • Virksomheder, som ønsker at udvikle samspillet mellem medier, IT og digitale løsninger.