Aarhus Universitets segl

KURSUS: Introduktion til evaluering af kulturinitiativers sundhedsfremmende potentialer

Vi afholder i foråret 2024 et dagskursus, der introducerer til de tre hovedfaser i en evaluering: design, gennemførelse og brug af evaluering i kultur- og sundhedsprojekter. Kurset afholdes i regi af Netværk for Kulturinitiativers Sundhedsfremme, men interesserede parter fra alle de midtjyske kommuner er meget velkomne til at deltage. Undervisningen kommer til at koble sig tæt op på kursisternes aktuelle praksis og forholder sig til de udfordringer, der er knyttet til disse projekter. Fokus på kurset er at styrke den interne evalueringspraksis, således at de forskellige aktører selv er rustede til at skabe et bedre vidensgrundlag for indsatserne på området. Dette sker med særlig fokus på de udfordringer, det giver at evaluere på tværs af forskellige fagligheder og på en opbygning af viden om virkningerne af kulturindsatserne i et tværfagligt perspektiv.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 22. maj 2024,  kl. 09:30 - 16:00

Sted

AU Viborg Campus (Foulum), Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Lokale 8810-3016 M4

Arrangør

Netværk for Kulturinitiativers Sundhedsfremme

Hvornår?

Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 9:30-16:00.

Hvor?

Kurset vil foregå på Aarhus Universitets Viborg Campus i Foulum, Lokale 8810-3016 M4. Adressen er Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Hvem?

Alle medarbejdere ved kommuner og kulturinstitutioner i Region Midtjylland er velkomne til at deltage i kurset.  

Hvorfor?

I takt med, at kulturindsatser igangsættes i et tværfagligt felt, møder disse kulturindsatser også andre forventninger til og krav om at kunne dokumentere effekterne af indsatserne. Samtidig er der et ønske fra især kulturaktørerne om at fastholde og udbygge forståelsen for kulturindsatsernes særegenhed.

Gennem indsigt i evaluering tilbydes kursisterne en forståelse for, hvordan en systematisk og kvalificeret evalueringspraksis kan bidrage hertil. Ved også at koble evaluering til projektudvikling, får kursisterne kompetencer til at arbejde mere målrettet og strategisk med evalueringspraksis.

Centralt i kurset er muligheden for at arbejde med kursisternes egne projekter, hvilket betyder, at kursisterne efter kurset kan gå hjem og arbejde med at udvikle deres egen evalueringspraksis. Gennem kurset får kursisterne de grundlæggende forudsætninger for selv at gennemføre mindre, interne evalueringer og til at indtænke evaluering som en strategisk del af projekter og udviklingsprocesser.

Hvor meget?

Deltagelse i kurset er gratis. Undervisningen er finansieret af Netværk for Kulturinitiativers Sundhedsfremme gennem en bevilling fra Region Midtjylland.  

Hvordan?

Undervisningsformen vil være en kombination af oplæg fra underviserne, øvelser og arbejde med egne projekter. 

Tilmelding foregår via: https://events.au.dk/evalueringskursus-kulturinitiativers-sundhedsfremmende-potentialer/conference

Deadline for tilmelding er 6/5-2024 kl. 16

Hvad mere?

Skulle man have yderligere spørgsmål

  • til kursets indhold, kontakt da underviser Louise Ejgod Hansen fra Center for Kulturevaluering på draleh@cc.au.dk
  • til det praktiske, kontakt da netværkskoordinator Niels Chr. Hansennchansen@aias.au.dk