Aarhus Universitets segl

Om netværket

Det regionale netværk Kulturinitiativers sundhedsfremme har til formål at skabe et udviklings- og sparringsforum for kommuner, regionspsykiatri, Aarhus Universitet og andre interessenter, der arbejder i krydsfeltet mellem kultur, sundhed, social og beskæftigelse. Målet er at dele, afprøve og oparbejde viden og erfaringer, der kan udmøntes i form af tilbud, som er institutionelt forankrede og borgernære. Herigennem vil netværket bidrage til at kvalificere udbuddet af tilbud til borgerne, og herunder kvalificere og fremme samarbejdet med eks. kulturinstitutioner, kunstnere og andre aktører. Vi ønsker herved at styrke samspillet omkring kulturelle indsatser, med henblik på at skabe meningsfulde og relevante tilbud til borgere, som højner deres livskvalitet og/eller livsmestring. Netværket er samtidig tænkt som en løftestang internt i de enkelte kommuner i forhold til at kvalificere og understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

 

I netværket står vi løbende for en række forskellige aktiviter. Vi afholder 2 årlige netværksmøder, hvor netværkets medlemmer mødes fysisk, og hvor vi har fokus på at inspirere og videndele. 

Som en del af det interne netværkssamarbejde afholder vi ligeledes forskellige kurser om bl.a. evaluering og andre former for kompetenceløft. 

Derudover afholder vi jævnligt webinarer, der som regel er åbne for alle interesserede - også eksterne, hvor vi sætter på fokus på relevante emner inden for feltet kultur og sundhed. 

 

Netværket er støttet af Region Midtjylland og består på nuværende tidspunkt af 12 kommuner fra Region Midtylland og har derudover medlemmer med fra Aarhus Universitet og regionen

Netværket er åbent for, at flere kommuner fra regionen deltager.
Holstebro Kommune er projektejer, mens projektledelsen varetages af Aarhus Universitet.
Er du som kommune eller anden aktør interesseret i at være med i eller høre mere om netværket, er du velkommen til at skrive til kultur.sund@au.dk.