Aarhus Universitets segl

”Vi skal bidrage med viden om sammenhængen mellem kultur, sundhed og beskæftigelse”

Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget over en million kroner til etablering af et regionalt netværk, hvor ti kommuner i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet skal udvikle og afprøve kulturelle tilbud, som kan indvirke på borgeres sundhed og arbejdsliv.

Foto: Kultur på Recept, Silkeborg Kommune

I en række andre lande er sammenhængen mellem kultur og sundhed langt mere udbredt end i Danmark, men med en ny bevilling fra regionsrådet kan der komme større klarhed over, hvordan kulturtilbud kan have sundheds- og beskæftigelsesfremmende effekt på borgerene.

Vi skal trække på de humanistiske kompetencer

”Vi er med i projektet, fordi man i feltet mellem kultur, sundhed og beskæftigelse trækker på en række stærke humanistiske kompetencer. Kultur og sundhed handler for eksempel om kunstens rolle i forebyggelse, sygdomsbehandling og arbejdsmarkedsparathed, hvor vi skal bidrage med aktuel forskning fra både ind- og udland, så kulturen kan understøtte det gode liv”, fortæller prodekan for forskning Anne Marie Pahuus fra Aarhus Universitet.

Samarbejdskommune: Vi kan få stor gavn af netværket

En af de involverede kommuner i projektet er Silkeborg Kommune, hvor Line Sørensen ser frem til samarbejdet:

”Flere og flere kommuner i Region Midtjylland arbejder på tværs af forvaltninger med det formål at undersøge kulturens positive effekt i en sundhedsfremmende kontekst. Ved at deltage i tilbud som f.eks. Tid til læsning eller Kultur på recept, kan sårbare borgere lære at mestre deres psykiske udfordringer og opnå en større følelse af arbejdsparathed og socialt overskud. Kommunerne kan få stor gavn af at dele inspiration og praktiske erfaringer, for der eksisterer et stort behov for mere viden om krydsfeltet mellem de tre fagområder kultur, sundhed og beskæftigelse: Hvordan får vi et fælles sprog? Hvordan evaluerer vi indsatserne? Hvad virker for hvem? Det er nogle af de spørgsmål, et regionalt netværk kan være med til at besvare,” fortæller Line Sørensen, projektleder for Kultur på recept, Silkeborg Kommune.


Fakta

  • Regionsrådet i Region Midtjylland har prioriteret 1,1 mio. kroner til et regionalt netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.
  • Netværket har foreløbig ti kommuner med: Holstebro Kommune (projektejer), Silkeborg Kommune, Syddjurs Kommune, Struer Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune, Viborg Kommune, Lemvig Kommune, Herning Kommune og Aarhus Kommune. Herudover er også Aarhus Universitet og Region Midtjylland med i netværket.
  • Derudover er netværket åbent for at flere kommuner fra regionen deltager.
  • Holstebro Kommune er projektejer, mens projektledelsen varetages af Aarhus Universitet.

 

Læs mere om samarbejdsmuligheder med forskere