Aarhus Universitets segl

Forskningssamarbejder om kultur og sundhed på Arts

Faculty of Arts på Aarhus Universitet har stort fokus på humanistisk forskning i feltet mellem kultur og sundhed og trækker på en række stærke humanistiske fagområder som f.eks. filosofi, antropologi, æstetik og sociologi.

Med kultur menes der både kultur som kunst og kultur som det levede liv i bred forstand.

Kultur og sundhed handler f.eks. om kunstens rolle i forebyggelse og sygdomsbehandling, læsegrupper eller såkaldt biblioterapi, stemning og oplevelse på hospice og hospitaler. Men det handler også om professionel dømmekraft i sundhedsprofessionerne, om self-tracking og telemedicin, lighed i sundhed, smerteoplevelse og livet med en kronisk lidelse, rehabilitering og ro, palliativ pleje, kulturel smitte og meget meget mere.


Nyheder

Projekter, centre og netværk

Projekt

Causality in the Sciences of the Mind and Brain

Et projekt, der beskæftiger sig med kausalitetsbegrebet inden for hjerne- og sindsvidenskaberne, bl.a. hvordan kulturelle faktorer kan være årsager.

Projekt

VETEKTOR Buddy

Med VETEKTOR Buddy programmet tilbyder Aarhus Universitet og samarbejdspartnere et introduktionsprogram til metaldetektorarkæologi for danske krigsveteraner med forskellige psykiske lidelse (typisk PTSD, angst, depression etc.).

”Det fjerner mit tankemylder fordi jeg fokuserer på det der lille bip hele tiden og at gå i lige linjer og bruger alle sanser i stedet for at være i alarmberedskab. Jeg lukker ligesom alt det andet ude fordi alle sanser er belastet på en gang.” - Dansk veteran med diagnosen PTSD og deltager i Vetektor Buddy Programmet

Narrative medicine in postgraduate training of physicians

(Narrativ medicin for uddannelseslæger). Funded by Central Denmark Region (2019-2021)

Projekt

Imagining a new life: shared reading for primipara women

A collaboration with The Danish Reader Society (DRS). DRS organize groups of shared reading for first-time pregnant women to allow for a different kind of preparation for birth-giving and motherhood. In a pilot study in spring 2021 with reading groups at Aarhus Jordemoderpraksis, Skejby,we found positive effects in terms of joyful anticipation of the future, enriching encounters with others, and immersement in poetry. New groups are currently under study, and we intend to apply for a larger research project in the near future.

Projekt

Staying Alive

Et ph.d.-projekt, der med afsæt i et etnografisk feltarbejde på en dansk pædiatrisk afdeling udforsker praksisser blandt børn og sundhedspersonale vedrørende samspil mellem at skabe liv og overlevelse.

Forskere

Forskningsområder

Etnografi
Bogmediet (herunder digital litteratur)
Sygdomsnarrativer
Sygdomsopfattelser
Æstetik og hverdagsliv
Poetik, digtning og filosofi
Knogler, muskler, led
Patient-behandler-forholdet
Sundhedssystemer

Research interests:

I am working with both classic archaeological themes (primarily within the North European Iron Age and Early Medieval Period) and with questions relating to archaeological heritage management.

Archaeology: My primary research interest within archaeology is the European societies in the first millennium AD and the beginning of the Medieval Period. With my work, I try to paint a picture of the interplay and development of ideological, economic, military and political aspects of society. Since 2003 I have been working on the Viking Period settlement site Füsing, close to Hedeby and Schleswig in North Germany. Currently, I am preparing the data from the recent excavations for publication.

Heritage: A passion of mine is the contribution of non-professionals in archaeology and public engagement with cultural heritage – in particularly metal detectorists. Together with colleagues from a number of Danish Museum and the Danish Agency for culture, I am currently working on the development and implementation of a user-driven online recording scheme for Danish metal detector finds – Digitale Detektorfund (DIME).

You can download most of my publications here: https://au.academia.edu/ADobat

 

 

Forskningsområder

Danmarks vikingetid og middelalder
Kultur og samfund
Nordisk religion
Religionshistorie
Statsdannelse
Survey-arkæologi
Yngre jernalder

Forskningsområder

Arktis
Grønland
Kvalitative metoder
Alderdom
Sundhed

Forskningsområder

Patient-behandler-forholdet
Retspsykiatri
Biomedicin som kulturel konstruktion
Kropsopfattelser
Patientadfærd
Kina
Genetiske undersøgelser
Slægtskab og familie
Sundhedssystemer
Sygdomsnarrativer
Sygdomsopfattelser
Folkesundhed
Antropologisk teorihistorie
Kvalitative metoder
Videnssystemer

Forskningsområder

Lyrik
Tekstteori og -analyse
Verdenslitteratur
Poetik, digtning og filosofi
Litterære genrer

 

Jeg er en medicinsk antropolog, som i øjeblikket arbejder på mit ph.d.-projekt om oplevelser og håndteringer af medicinsk uforklarede maveproblemer eller irritabel tyktarm (IBS) blandt patienter og sundhedsprofessionelle i Danmark. 

Forskningsområder

Antropologisk teorihistorie
Medicinsk antropologi
Kvalitative metoder
Danmark
Kropsopfattelser
Sygdomsopfattelser
Mave-tarm-kanal
Irritabel tyktarm (IBS)

Forskningsområder

Tekstteori og -analyse
Kultur og kognition
Hukommelsens psykologi

Jeg er professor MSO på IST – Almen Medicin på Syddansk Universitet og Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet. Jeg arbejder med medicinsk antropologi, og min forskning har primært været rettet mod den konventionelle biomedicin i vestlige samfund, herunder kræftdiagnostik og almen medicin. 

Krop og helbredelse

Jeg er særligt optaget af kroppens betydning i moderne helbredelsespraksisser, både af at forstå kroppen som udgangspunkt for sygdomserfaring og -erkendelse, og som genstand for medicinsk viden og praksis.  Sammen med kolleger, herunder ph.d.-studerende og post docs har jeg blandt andet arbejdet med krops-fænomenologi og sensorisk antropologi og undersøgt, hvordan velfærdsstater og den type biopolitik, der kultiveres med ’velfærd for øje’, former menneskelige erfaringer, forventninger og relationer.

Jeg har blandt andet redigeret et særnummer til AIA om Sensations and Symptoms sammen med Mette Bech Risør

Hvad optager mig lige nu?

Kræftdiagnostik, acceleration og kropserfaring

Sammen med min kollega, Marie Louise Tørring redigerer jeg for tiden bogen, Cancer Entangled, Acceleration, Anticipation and the Danish State. I den forbindelse er jeg blevet optaget af medicinsk semiotik, og jeg skriver om den viden om kroppen, der skabes med henblik på at ’kunne flytte folk hurtigt rundt’. Bevægelse og acceleration er vigtige reguleringsmekanismer for moderne sundhedsvæsner. Hvis vi skal have gavn af de nyeste bioteknologier; hvis sygdomme skal opdages tidligt, er det vigtigt at folk er opmærksomme på deres kroppe og reagerer hurtigt på de mindste forandringer. Indenfor kræftdiagnostikken har det resulteret i en ekspanderende medicinsk semiotik, hvilket betyder, at det er blevet sværere at skelne mellem ’den normale og raske krop’ og den muligt syge krop. I bogen beskriver vi bl.a., hvordan det resulterer i kropslige erfaringstab og en nye former for usikkerhed i diagnostiske situationer i klinikken.

Bogen udkommer på Rutgers University Press til april 2023 og indeholder et afterword af Lenore Manderson.

Alenehed og sygdom

I politik og forskning er der for tiden et øget fokus på ensomhed. Det er godt, men vi taler meget lidt om det forhold, at stadig flere mennesker bor alene. I Danmark bor op mod hver fjerde voksne i et hjem uden andre voksne. Vi ved meget lidt om, hvilken betydning det har for etableringen af fælleskaber og for vores subjekterfaringer. Sammen med gode kolleger er jeg ved at opstarte et forskningsprojekt, der skal handle om alenehed og sygdom. Særligt skal vi undersøge hvordan forestillinger og praksisser der knytter sig til alenehed er kropsliggjorte og indskrevet i den enkeltes dagligdag og sociale forbundenhed. Vi skal bl.a. se på hvem der yder omsorg for mennesker, der lever alene med sygdom, og hvordan adgang til den omsorg forhandles, men vi er også interesserede i alenehed som et mellem-menneskeligt fænomen. Hvordan opleves alenehed? Hvordan er det at være alvorligt syg og bo alene? 

Her er et link til en debatartikel

Nyheder om forskningssamarbejder

Jeg har fået Knæk Cancer Midler (Kræftens Bekæmpelse) til projektet, Alone in and Beyond Cancer Care. Projektet laves sammen med Lærke Bing Røikjær, Ph.d.studerende og Sara Marie Hebsgaard Offersen, post doc. Derudover er jeg en del af PUSH - Public Health at a Crossroads, der beskriver HPV-vaccine kontroversen i Danmark. Projektet er ledet af Marie Louise Tørring. Jeg Dansk PI på et projekt om lægers ’gut feelings’, The Gut and Clinical Reasoning, der udgår fra Oxford Universitet, og som udføres i samarbejde med Benedikte Møller Kristensen. Til september 2021 påbegynder jeg sammen med almen mediciner, Dorte Jarbøl og antropolog, Mie Kusk Søndergaard et projekt om kvindekroppen i klinikken, der skal undersøge, hvad der motiverer kvinder til at søge læge, og hvordan mistanker om underliggende kræftsygdomme opstår og håndteres i klinikken.

Derudover beskæftiger jeg mig med følgende:

Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund

Boardmember Medical Anthropology Europe - EASA

Link til MAE EASA

 

 

Jeg er primært del af Afdeling for Antropologi. Forskningsmæssigt er jeg dog også tilknyttet Interacting Minds Centre, Aarhus University.

Før min uddannelse som antropolog arbejdede jeg i en længere årrække som skuespiller i et københavnsk gruppeteater. Jeg kom derfor ind i faget med en interesse i kropslige og følelsesmæssige aspekter af det at være menneske. Og antropolog. Den interesse har farvet de projekter, jeg har arbejdet med siden, og de tekster jeg har skrevet. Jeg er bl.a. optaget af spørgsmål om skrivestil og teksters mulighed for at formidle nærvær og intellektuel indsigt på én og samme tid.

Min forskning har drejet sig om moderskab og sterilisation i Nordøstbrasilien; ungdom og temporalitet; arbejdsliv, emotioner og tid; og senest (inter)subjektive dimensioner af læsning af skønlitteratur. Jeg har ofte trukket på fænomenologien, men altid også inddraget den biologiske, sociale og kulturelle formning af erfaring. Jeg agter fortsat at beskæftige mig med moderskab og vigtige overgange i kvindelivet (fødsel, menopause).

På det seneste er det dog især den litterære erfaring, som jeg har haft fokus på. Jeg har indtil fornyligt været del af et kollektivt projekt støttet af Velux Fonden, hvor vi undersøger effekter af guidet fælleslæsning blandt psykisk sårbare unge. Sideløbende med dette har jeg samarbejdet med brasilianske kolleger om et mindre projekt om fælleslæsning i staten São Paulo. Og senest har jeg fulgt et lille pilotprojekt i Århus Jordemoderpraksis, hvor gravide har mødtes i fælleslæsningsgrupper faciliteret af Læseforeningen. 

Jeg færdiggør for tiden sammen med Helle Bundgaard fra KU en bog om etnografisk skrivning. Jeg er så småt også begyndt på en bog om syv kvindeskæbner i Nordøstbrasilien - kvinder jeg har kendt siden jeg kom dertil som PhD studerende i 1997. Og en dag får jeg vel også skrevet en bog om fødder og sko, især Havaianas sandaler. Den har allerede ventet længe. 

Jeg vejleder især gerne projekter om Brasilien, litteratur, moderskab, tid og emotioner. 

 

Forskningsområder

Infektion
Antimikrobiel resistens
Tuberkulose
Sygdomsopfattelser
Indien
Øvrige lande
Nepal
Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Carsten Stage

Professor, Viceinstitutleder

 

Research areas

Digital health, cultural participation, health humanities, illness narratives, affect, social media, participatory and affective methodologies.

 

Projects and grants

2023-2025: PI of the research project Genetic Hauntings – Pre-patient illness narratives in the era of direct-to-consumer genetic testing. Funded by DFF/IRFD (FP1).

2023-2025: Participant in the research project Young Literary Practices (YoungLit) – Exploring Current Transformations of the Literary System. Funded by DFF/IRFD (FP2).

2021-2023: PI of the research project PeerCare – Producing continuity of care in peer-led online communities for patients with chronic conditions. Funded by Novo Nordisk Foundation.

2021-2023: Main applicant behind grant for the journal Conjunctions. Funded by DFF/IRFD.

2020-2022: PI of the research project Almost perfect, always flawed? – a mixed methods investigation of the role of body ideals, social media use and shame in fitness related self-tracking practices of young Danes. Funded by Anti Doping Denmark (ADD).

2019-2022: Participant in the research project Narrative medicine in postgraduate training of physicians focused on exploring the use of (digital) illness narratives in postgraduate medical training (Narrativ medicin for uddannelseslæger). Funded by Central Denmark Region.

2018-2019: PI of the research project Young cancer patients’ use and experience of social media with Lisbeth Klastrup (IT University Copenhagen) and Karen Hvidtfeldt (University of Southern Denmark) as participants. Funded by The Danish Cancer Society.  

2018-2019: Co-PI of the knowledge sharing project Engaging knowledge: Models and experiences in aesthetic and participatory knowledge communication. Funded by CoC Playful Minds.

2017-2020: Participant in the research project PUSH on the HPV-vaccine (social) media debate in Denmark (Når vaccine-reaktioner smitter). Funded by the Danish Cancer Society and AUFF. 

2017-2019: Participant in SILO: Socially inclusive Literature Operation with a subproject focused on literature in health institutions. Funded by EU; Creative Europe.

2016-2018: Member of steering group of Take Part – Research network on cultural participation. Funded by the Danish Council for Independent Research.

2015-2017: Co-PI and member of steering group of research project on cultural participation: RECcORD: Rethinking European Cultural Centres in a European Perspective. Funded by Aarhus 2017, AU, KHiD, ENCC.

2014-2016: Participant in research project on sustainable citizen participation: Greening the City. Funded by DCE – Danish Centre for Environment and Energy.

2014-2015: Participant in research project on sustainable citizen participation: Reclaiming Waste. Funded by RethinkIMPACTS2017.

2010: Participant in the research group Experience Orientation and Handling Responsibility in a Global Perspective. Funded by AU.

 

Books

Knudsen, Britta Timm; Krogh, Mads; Stage, Carsten (eds). 2022. Methodologies of Affective Experimentation. Basingstoke: Palgrave.

Georgakopoulou, Alexandra; Iversen, Stefan; Stage, Carsten. 2020. Quantified Storytelling. A Narrative Analysis of Metrics on Social Media. Basingstoke: Palgrave.

Eriksson, Birgit; Stage, Carsten; Valtysson, Bjarki (eds). 2019. Cultures of Participation. Arts, Digital Media and Cultural Institutions. London/New York: Routledge.

Stage, Carsten. 2019. Skam. In the series Tænkepauser. Aarhus University Press. 

Stage, Carsten & Hougaard, Tina Thode. 2018. The Language of Illness and Death on Social Media. An Affective Approach. Bingley: Emerald.

Stage, Carsten. 2017. Networked Cancer. Affect, narrative and measurement. Basingstoke: Palgrave/Springer.

Knudsen, Britta Timm & Stage, Carsten. 2015. Global Media, Biopolitics and Affect. Politicizing Bodily Vulnerability. London/New York: Routledge.

Knudsen, Britta Timm & Stage, Carsten (eds.). 2015. Affective Methodologies. Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect. Basingstoke: Palgrave.

Brix Jacobsen, Louise; Kjerkegaard, Stefan; Skov Nielsen, Henrik; Kraglund, Rikke Andersen, Reestorff, Camilla Møhring, Stage, Carsten. 2013. Fiktionalitet. Copenhagen: Samfundslitteratur.

Stage, Carsten. 2011. Tegningekrisen - som mediebegivenhed og danskhedskamp. Sociological Studies no 1. Aarhus: Aarhus University Press.

 

Forskningsområder

Sygdomsnarrativer
Sygdom og fortælling
Sygdomsfortællinger på sociale medier
Digitale kræftfortællinger
Sygdomsopfattelser
Krop og (u)sundhed
Medieteori og -kritik
Deltagelse
Kulturel deltagelse
Internet
Sociale medier
Blogs
Kulturelle udtryksformer
Affekt
Affekt og diskurs
Kvalitative metoder
Metodeudvikling til affektstudier
Diskursanalyse
Diskurs og identitet

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at samarbejde med Aarhus Universitet om eksempelvis:

  • Samfinansieret forskning
  • Fondsansøgninger
  • Analyser
  • Innovationsprojekter

Er du velkommen til at kontakte Katrine Solvang Larsen, som henviser til den relevante forsker.

Katrine Solvang Larsen

Chefkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet