Aarhus Universitets segl

Virksomhedsophold

Som et forsøg har fakultetsledelsen på Arts åbnet op for, at forskere på Arts kan søge om ophold i en virksomhed, organisation eller på et gymnasium.

Formålet med virksomhedsopholdet er på den ene side at styrke kendskabet til de arbejdsmarkeder, de studerende uddannes til, og på den anden side at give mulighed for at danne fundament for eksterne samarbejder, som kan komme med løsninger på nogle af de udfordringer, som virksomheder, organisationer og gymnasier står over for, f.eks. gennem igangsættelse af projekter, med deltagelse af såvel videnskabelige medarbejdere som studerende.

Initiativet skal ses i sammenhæng med fakultetets øvrige samarbejdsformater, som støtter samspillet med eksterne samarbejdsparter, herunder blandt andet samfinansieret forskning, erhvervs-ph.d.'er, projektorienterede forløb og case-competitions. 

Læs om flere muligheder for samarbejde med forskere fra Arts