Aarhus Universitets segl

Typer af forskningssamarbejde

Samfinansieret forskning

Ved samfinansieret forskning er alle parter medfinansierende. Det vil sige, at både din virksomhed, Aarhus Universitet og eventuelle andre partnere bidrager økonomisk til projektet. Det betyder, at din virksomheds økonomiske bidrag er mindre end ved rekvireret forskning.

Til gengæld har alle involverede parter som udgangspunkt rettigheder over projektets fælles resultat. Aarhus Universitet vil altid kunne publicere resultaterne af projektet.

Rekvireret forskning

Man kan sammenligne rekvireret forskning med en konsulentydelse. Det betyder, at Aarhus Universitet udfører en forskningsydelse mod betaling. Din virksomheds økonomiske bidrag vil være større end ved samfinansieret forskning, fordi forskningsydelsen tilbydes på markedsvilkår.

Til gengæld har du større indflydelse på udførelsen af forskningen, ligesom du får bedre kontrol over forskningens resultater, fordi Aarhus Universitet efter nærmere aftale kan frasige sig retten til at publicere.