Aarhus Universitets segl

Samarbejde med myndigheder

Fakultetet Arts skaber uafhængig, nyttig og inspirerende viden som grundlag for samfundets udvikling. Arts leverer forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling af den højeste kvalitet til nationale og internationale myndigheder og institutioner.

Arts' samarbejde med myndigheder understøtter blandt andet et videnbaseret grundlag for de politisk/administrative processer. Blandt samarbejdspartnerne er Undervisningsministeriet, Børne- og Socialministeriet og EU.

Eksempler på samarbejde med myndigheder

For eksempel er DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - på Arts med til at gennemføre en række store internationale IEA-undersøgelser, der sammenligner skoleelevers færdigheder inden for en række fag og områder (IEA står for The International Association for the Evaluation of Educational Achievement):

  • ICCS (skoleelevers politiske dannelse)
  • TIMSS (skoleelevers færdigheder inden for matematik og natufag)
  • ICILS (skoleelevers computer- og informationskompetencer)
  • PIRLS (skoleelevers læsefærdigheder)

Læs om DPU´s samarbejde med myndigheder og offentlige organisationer