Aarhus Universitets segl

Erhvervs-ph.d. og erhvervs-postdoc.

Hvis du vil ansætte en forsker, kan det ske enten i form af en erhvervs-ph.d. eller en erhvervs-postdoc. I begge tilfælde gennemfører en forsker et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.

En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem din virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. Erhvervs-ph.d.’en bliver ansat i din virksomhed med løn under forløbet.

Et erhvervs-postdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. En erhvervs-postdoc ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

Alternativt kan du ansætte en forsker via Innobooster, som er et program målrettet små og mellemstore virksomheder med gode idéer til udviklingsprojekter. Du kan få tilskud til projektforløb på op til 3 år.

Hvis du vil ansætte en forsker, kan det ske i form af en erhvervs-ph.d. eller -postdoc, som gennemfører et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.


Erhvervs-ph.d.

En erhvervs-ph.d. er en spændende mulighed for et tæt og målrettet samarbejde mellem udviklingsorienterede virksomheder og relevante forskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Ordningen giver mulighed for at søge Innovationsfonden om tilskud til at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende, som gennemfører et treårigt virksomhedsrettet forskningsprojekt og et ph.d.-studium ved Aarhus Universitet.

En erhvervs-ph.d. tilfører virksomheden kommerciel værdi, viden og vækst og bygger bro til Aarhus Universitets forskningsmiljøer med førende faglig ekspertise, højteknologiske faciliteter og forskningsbaseret viden. Den erhvervs-ph.d.-studerende ansættes i virksomheden og indskrives ved en ph.d.-skole på Aarhus Universitet. Den erhvervs-ph.d.-studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstiden begge steder på projektet og studiet.


Erhvervs-postdoc

En erhvervs-postdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt på et til tre år, som udføres i en virksomhed af en forsker, der har fået sin ph.d.-grad inden for de seneste fem år. Projektet skal have et klart fokus på den forretningsmæssige udvikling af virksomheden.