Aarhus Universitets segl

Autistiske rollemodeller skal skabe bedre livskvalitet

Et forskningsprojekt forankret på Institut for Kultur og Samfund skal undersøge, hvordan autistiske rollemodeller kan hjælpe unge på autismespektret med at identificere sig positivt med deres livssituation. VELUX FONDEN har bevilliget 4,6 millioner kr. til projektet.

Raffaele Rodogno (Foto: AU Foto).

Voksne på autismespektret oplever, at de ikke bliver forstået og anerkendt af andre, de føler ofte håbløshed og har svært ved at forestille sig en positiv fremtid. Målet med projektet ”Autistiske rollemodeller: Positiv pædagogik for unge på autismespektret” er at hjælpe disse unge til at få mere selvtillid og blive mere håbefulde voksne, der er i stand til at leve et liv, som de finder tilfredsstillende.

”Vores hypotese er, at unge på autismespektret ikke ser nok rollemodeller for et godt liv, der passer til deres profil. Ved at eksponere dem for rollemodeller, vil vi hjælpe disse unge med at identificere sig positivt med deres livssituation, formindske deres selvstigmatisering og håbløshed og derigennem øge deres selvværd og i sidste ende deres livskvalitet,” fortæller lektor Raffaele Rodogno, der er leder af projektet.

Målet er at designe og etablere en uddannelsespraksis, der introducerer autistiske rollemodeller til autistiske unge igennem face-to-face møder, interaktive videoklip og andre former for medier. Rollemodellerne bliver udvalgt i samarbejde med medlemmer af autismesamfundet og repræsenterer unge voksne med autisme, der har fundet deres version af det gode voksenliv.


Fakta

Projektet med titlen ”Autistiske rollemodeller: Positiv pædagogik for unge på autismespektret” blevet bevilliget kr. 4.651.519,- af VELUX FONDENs HUMpraxis-program og løber fra 1. september 2019 til 31. juli 2022.

Projektet, der ledes af lektor Raffaele Rodogno, bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem eksperter fra Langagerskolen (en specialskole for børn og unge med autisme), Aarhus Kommunes Center for Specialpædagogisk Børnetilbud (CSB) samt forskere fra Aarhus Universitet.

Kontakt
Raffaele Rodogno
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Web http://pure.au.dk/portal/da/filrr@cas.au.dk
Tlf. 87 16 22 59
Mail filrr@cas.au.dk