Aarhus Universitets segl

Litteratur skal styrke sårbare unge

VELUX FONDEN har bevilget 4,2 millioner til Læseforeningen og Aarhus Universitet, der de næste tre år skal undersøge, hvordan litteratur og læsegrupper kan styrke udsatte unge

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 25 %. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 mia. kr. Psykiske problemer er årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner. I 4 ud af 5 tilfælde er det unge under 30 år, som tildeles en førtidspension grundet psykiske lidelser. Et stigende antal unge i den vestlige verden kæmper således med alvorlige sociale og psykiske problemer. De har svært ved at finde fodfæste i et samfund, hvor der stilles større og tidligere krav til uddannelses- og jobparathed.  Det har skabt et behov for sociale indsatser, der kan styrke de unges livskvalitet og øge muligheden for at få handlekraft i eget liv.

Forskning i litteratur og sociale indsatser

Det er baggrunden for et nyt forskningsprojekt mellem Læseforeningen og Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet. Over en treårig periode vil de undersøge, hvordan læsegrupper drevet efter metoden "guidet fælleslæsning" både kan give de unge et frirum, hvor man mødes om litteratur, og en uddannelse i selv at etablere og drive frivillige læsegrupper.

Dermed styrker Læseforeningen og Aarhus Universitet indsatsen, hvor de allerede sammen med Region Midtjylland og en række midtjyske kommuner er ved at undersøge, hvordan guidet fælleslæsning kan blive et sundhedstilbud for psykisk sårbare voksne i projektet "Tid til læsning".

-Veluxfondens bevilling repræsenterer en unik mulighed for på en og samme tid at bedrive grundforskning i litteratur og udvikle nye sociale indsatser. Der er et aktuelt samfundsmæssigt behov for tilbud med udgangspunkt i det kulturelle og humanistiske. Med denne bevilling får vi mulighed for at opnå den nødvendige viden om, hvad litteraturen kan og gør, som skal danne fundament for etableringen af feltet ”kultur og æstetik som social indsats," siger Mette Steenberg, forsker på Aarhus Universitet og formand for Læseforeningen.

Projektet bringer et presserende, men endnu udækket behov i samfundet sammen med forskellige videnskabeligheder på Aarhus Universitet. Den sociale udfordring møder læseforskningens analyse af læseengagement og samtidig inddrages antropologiens interesse for sociale processer psykologiens mål for livskvalitet.

Empowermentprogram ”Fra deltager til læseguide”

Læseforeningen skal i samarbejde med forskningen skabe et såkaldt Empowerment.program ”Fra deltager til læseguide”, der kan vise, hvordan læsegruppedeltagelse kan styrke psykisk sårbare unge inden for områder som relationer, meningsfuldhed og handlemulighed, hvor udsatte unge særligt oplever vanskeligheder. Det er projektets mål at forankre dette empowermentprogram i en række byer i samarbejde med andre foreninger og velgørenhedsorganisationer og kommunale indsatser.

”Veluxfondens bevilling kan blive det afgørende skub, der skal til for at udvikle og forankre Læseforeningens Empowermentprogram som social indsats til gavn for psykisk sårbare og som en anerkendt metode indenfor det sociale arbejde. Vi har nu en unik mulighed for at skabe et bæredygtigt tilbud for psykisk sårbare unge, som kan styrke vores igangværende indsats for udsatte mennesker og samtidig imødekomme en aktuel efterspørgsel på ny tænkning indenfor det sociale område,” lyder det fra Helene Forsberg-Madsen, socialfaglig konsulent i Læseforeningen:


Faktaboks

Hvad hedder projektet?

”Fælleslæsning - Et humanvidenskabeligt laboratorium for litteratur og social intervention”.

Hvad er en læsegruppe?

Guidet fælleslæsning (GFL) udgør en unik gruppebaseret litterær aktivitet, der består af højtlæsning af skønlitterære tekster (prosa og poesi) og facilitering af fælles refleksion.

Hvad er Tid til læsning?

Tid til Læsning er et kulturelt sundhedsfremmetilbud, der er baseret på sundhedsfaglig visitation af psykisk sårbare til guidet fælleslæsningsgrupper afholdt i biblioteksregi. Aktuelt afprøves modellen i Holstebro, Viborg, Herning og Ikast-Brande mhp at udbrede til de øvrige kommuner i regionen i løbet af 2018.

Hvad er læseforeningen?

Læseforeningen er en social frivillig forening, der arbejder for at skabe stærke læsende fællesskaber for alle uanset baggrund og vilkår. Foreningen har eksisteret siden 2010 og er etableret som søsterorganisation til The Reader Organisation, UK. Aktuelt driver Læseforeningen en række kommunesamarbejder for udsatte målgrupper i Assens, København og Rudersdals kommuner, dertil en række åbne grupper landet over for alle, der har interesse for at blive en del af et læsende fællesskab.


Yderligere information

Mette Steenberg, PhD, Forskningsansvarlig og formand for Læseforeningen.
Mail: mette.steenberg@cas.au.dk. Telefon: 2370 7091.

Helene Forsberg-Madsen: Projektleder og social faglig konsulent, Læseforeningen.  
Mail: helene@laeseforeningen.dk. Telefon 7179 9919