Aarhus Universitets segl

Kursus i evaluering af kulturinitiativers sundhedsfremmende potentialer

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 24. april 2023, kl. 10:00 - onsdag 10. maj 2023, kl. 15:00

Sted

Aarhus Universitet (lokale følger)

På vegne af netværket Kulturinitiativers sundhedsfremme afholder Center for Kulturevaluering i foråret 2023 tre kursusdage, der fokuserer på design, gennemførelse og brug af evaluering i kultur- og sundhedsprojekter.

Hvor og hvornår?

Kurset vil foregå på Aarhus Universitet på følgende datoer: 
24/4, 2/5 og 10/5 i tidsrummet kl.10.00-15.00.
(nærmere om oplysninger om lokaler følger senere)

Hvorfor?

Kurset udbydes med baggrund i netværkets formål om at skabe et bedre vidensgrundlag for de sundhedsfremmende kulturindsatser i kommunerne, hvor der efterspørges dokumentation af effekterne på området. En del af denne dokumentation findes i den eksisterende forskning, men denne er sjældent direkte overførbar til en vurdering af effekten af de konkrete indsatser i de enkelte kommuner, der også ønsket evalueret for derigennem at sikre, at de rette indsatser igangsættes og fastholdes.
I takt med, at kulturindsatser igangsættes i et tværfagligt felt, møder kulturindsatser også andre forventninger til og krav om at kunne dokumentere effekterne af indsatserne. Samtidig er der et ønske fra især kulturaktørerne om at fastholde og udbygge forståelsen for kulturindsatsernes særegenhed. 
Gennem indsigt i evaluering tilbydes kursisterne en forståelse for, hvordan en systematisk og kvalificeret evalueringspraksis kan bidrage hertil. Ved også at koble evaluering til projektudvikling, får kursisterne kompetencer til at arbejde mere målrettet og strategisk med evalueringspraksis.
Centralt i kurset er muligheden for at arbejde med kursisternes egne projekter, hvilket betyder, at kursisterne efter kurset har udkastet til et anvendeligt evalueringsdesign. Deltagerne går således fra kurset med både et generelt kompetenceløft og et konkret produkt.
Gennem kurset bliver kursisterne kvalificerede til selv at gennemføre mindre, interne evalueringer og til at indtænke evaluering som en strategisk del af projekter og udviklingsprocesser.

Hvordan?

Undervisningsformen vil være en kombination af oplæg fra underviserne, introduktion til forskellige redskaber og øvelser, hvor kursisterne arbejder praktisk med stoffet. Alle tre kursusdage vil blive tilrettelagt således, at de kobler sig tæt på kursisternes aktuelle praksis og forholder sig til de udfordringer, der er knyttet til projekterne. 
Det er muligt at deltage i én eller flere af kursusdagene (dette vælges ved tilmelding). 

Deltagere og tilmelding

Kursus er lavet eksklusivt for netværkets medlemmer. Hver medlemskommune* har to pladser til rådighed på kurset, og det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvem de ønsker, der skal deltage.
Som medlemskommune er det gratis at deltage, og der vil være en sandwich, te og kaffe inkluderet.
 *Holstebro Kommune, Silkeborg Kommune, Syddjurs Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune, Viborg Kommune, Lemvig Kommune, Herning Kommune, Aarhus Kommune, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Randers.
Deadline for tilmelding er 24/3-2023.

Skulle man have yderligere spørgsmål til kurset ift. indholdet eller det praktiske,er man velkommen til at kontakte underviser Louise Ejgod Hansen fra Center for Kulturevaluering på draleh@cc.au.dk