Aarhus Universitets segl

Netværksmøde ”Hvordan arbejdes der med sundhedsfremmende kulturinitiativer i en kommune?”

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 10. marts 2023,  kl. 09:30 - 14:30

Sted

CampusHuset, Bindslevs Plads 17, 8600 Silkeborg

Pris

285 DKK

Formål med dagen

Netværksmødet har denne gang fokus på, hvordan der arbejdes med sundhedsfremmende kulturinitiativer. Formiddagen vil sætte fokus på praktiske eksempler fra Silkeborg Kommune, og hvordan dette kan sættes i relation til ens eget arbejde med området.
Efter en dejlig frokost har vi inviteret Anita Jensen, der er en af de førende forskere inden for kultur og sundhed og bl.a. forfatter til bogen Kultur og sundhed: et mangfoldigt felt. Forskning, teori og praksis. Hun vil sætte fokus på, hvorfor vi skal arbejde med dette område.
Derudover ønsker vi at arbejde endnu mere med netværk og vidensdeling på tværs af deltagerne, hvorfor dagen også vil indeholde små, løbende refleksioner.

Program

9.30-10.00 Velkomst og opvarmning til dagen

10.00-12.00 Indsatser i Silkeborg – hvordan arbejdes der med kultur og sundhed?

10.00-11.00 
Den Kreative Skole – Kulturskolen i Silkeborg
Hvorfor er det vigtigt, at vi som kulturskole involverer os i sundhedsdagsordenen?
Hvordan udfolder vi vores nysgerrighed på området? Hvilke samarbejder lykkes vi med i lokal, regional og international kontekst? Oplæg v/ Knud Mortensen (Kulturskoleleder)
Vi får også en fortælling fra dagligdagen, hvor vi kommet på besøg hos projektet ”Sange med mødre”. Oplæg v/ Christine Heuck Christensen (Underviser i sang mm.), Louise Frøkjær Carstens (Udviklingskonsulent)
Sange med mødre i praksis

11.00-12.00
Kultur og natur på recept i Silkeborg Kommune
I Silkeborg Kommune har vi haft Kultur på recept som et tilbud siden 2016 og Natur på recept siden 2020. Begge tilbud er målrettet borgere, der er sygemeldte med angst, stress og depression. I oplægget fremlægges naturen og kulturens sundhedsfremmende potentialer konkretiseret med erfaringer og resultater fra forløbene.
Oplæg v/projektleder, Merethe Jelsbak Raundahl og formidlingschef på Museum Jorn, Sidse Ingemann Tronhjem Lauritsen.
Kultur på recept i praksis med Museum Jorn

Frokost

12.45-13.45 Hvorfor skal man arbejde med kultur og sundhed?
v/ forsker Anita Jensen.
Kan vi mennesker få det bedre af at engagere os i kreative aktiviteter? Kan syge lindres og opleve en forbedret livskvalitet ved at synge sammen, danse eller lære at male i fællesskab med andre? Kan vi udskrive kultur på recept? Samspillet mellem kunst, kultur og sundhed har stået centralt i menneske- og samfundsforståelsen i store dele af historien, og dynamikkerne har optaget moderne klinikere i årtier, men forskningen i krydsfeltet er først nu ved at samle sig som en egentlig indsats og en fælles forståelsesramme.  
Anita Jensen er tilknyttet Lund Universitet og Aalborg Universitet og er bl.a. forfatter til bogen Kultur og sundhed: et mangfoldigt felt. Forskning, teori og praksis.

Kaffepause

14.00-14.30 Afrunding og refleksion

 

OBS: Deltagelse er forbeholdt ansatte i medlemskommunerne* - inden for forvaltningsområderne kultur, sundhed, social og beskæftigelse - samt ansatte på Arts, AU og regionspsykiatrien, Region Midtjylland.

Skulle du have spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte koordinatorteamet på kultur.sund@au.dk.

*Holstebro, Herning, Skive, Silkeborg, Aarhus, Syddjurs, Horsens, Lemvig, Viborg, Randers, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.