Aarhus Universitets segl

Netværksmøde - ”Hvordan kan kultur og sundhed spille ind i forhold til unges trivsel?”

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 15. september 2022,  kl. 09:30 - 15:00

Sted

Platform K, Madevej 2, 8700 Horsens

Pris

154 DKK

Torsdag d. 15. september 2022 fra kl. 9.30-15.00 afholder vi netværksmøde i Kulturinitiativers sundhedsfremme. Det foregår i Horsens på ungdomskulturhuset og spillestedet, Platform K (https://platformk.dk)
 

Program
9.30- 09.45 Velkomst

09.45-10.30 Hvad kan sundhed(sfagligheden) bruge kunsten til?
v/ billedkunstner Karsten Auerbach
Karsten Auerbach har gennem de sidste 20 år arbejdet med billedkunst i forskellige kultur- og sundhedsprojekter. Senest har han bl.a. deltaget i et kunst- og forskningsprojekt med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense, hvis formål var at undersøge, hvordan kunstbaserede aktiviteter kan gavne patienter med spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser i en nutidig psykiatrisk kontekst. Men hvad er det sundhedsfagligheden regner med, at kunsten kan bidrage med ind i denne kontekst? Og hvilke kompetencer er vigtige, når man som praktiker/kunstner er i direkte kontakt med borgerne?

Pause

10.40-11.30 Præsentation af nøgleresultaterne i sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” med særligt fokus på unges sundhed og trivsel
https://www.defactum.dk/medarbejdere/showPublication?publicationId=1086&pageId=309982
v/ Forskningsassistent Martin Mejlby Jensen, DEFACTUM

11.30-12.00 Præsentation af Center for Kulturevaluerings litteraturstudier om kultur og sundhed
v/ Lektor Louise Ejgod Hansen og analytiker Christiane Særkjær, Center for Kulturevaluering

Frokost

12.45-13.00 Rundvisning på Platform K

13.00-13.30 Hvordan kan litteraturstudiet anvendes i og af praksis?
v/ Lektor Louise Ejgod Hansen og analytiker Christiane Særkjær, Center for Kulturevaluering

13.30-14.00 Præsentation af gode cases fra Horsens Kommune, bl.a. med fokus på unge

14.00-14.45 Netværkets fremtid (kaffe og kage)  
v/ Styregruppen for Kulturinitiativers sundhedsfremme

14.45-15.00 Tak for i dag  

OBS: Deltagelse er forbeholdt ansatte i medlemskommunerne* - inden for forvaltningsområderne kultur, sundhed, social og beskæftigelse - samt ansatte på Arts, AU og regionspsykiatrien, Region Midtjylland.

Skulle du have spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte koordinatorteamet på kultur.sund@au.dk 

*Holstebro, Herning, Skive, Silkeborg, Aarhus, Syddjurs, Horsens, Lemvig, Viborg, Randers, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.