Aarhus Universitets segl

AFLYST| Netværksmøde - ”Hvordan ser kultur- og sundhedsarbejdet ud i en kommune?”

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 1. juni 2022,  kl. 09:15 - 15:00

Sted

CampusHuset, Bindslevs Plads 17, 8600 Silkeborg

Pris

265 DKK

AFLYST: Grundet for få tilmeldte, er vi desværre nødt til at aflyse arrangementet. Vi arbejder på en ny dato med samme program. 

-----

Onsdag d. 1. juni kl. 9.15-15.00 afholder vi endnu engang netværksmøde i Kulturinitiativers sundhedsfremme. Denne gang i CampusHuset i Silkeborg under temaet  ”Hvordan ser kultur- og sundhedsarbejdet ud i en kommune?”

Program
9.15-9.30 Ankomst

9.30- 10.00 Velkomst og opvarmning til dagen

10.00-10.45 Hvad kan sundhed(sfagligheden) bruge kunsten til?
v/ billedkunstner Karsten Auerbach
Karsten Auerbach har gennem de sidste 20 år arbejdet med billedkunst i forskellige kultur- og sundhedsprojekter. Senest har han bl.a. deltaget i et kunst- og forskningsprojekt med Børne og Ungdomspsykiatrien i Odense, hvis formål var at undersøge, hvordan kunstbaserede aktiviteter kan gavne patienter med spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser i en nutidig psykiatrisk kontekst. Men hvad er det sundhedsfagligheden regner med, at kunsten kan bidrage med ind i denne kontekst? Og hvilke kompetencer er vigtige, når man som praktiker/kunstner er i direkte kontakt med borgerne?

11.00-12.00 Præsentation af udkast for og diskussion af manualen ”Fra enkeltindsatser til strategisk tænkning" og ’nyt fra arbejdsgruppen’.

Frokost

12.45-13.45 Indsatser i Silkeborg – hvad kan kulturen bruge sundhed til?
Den Kreative Skole – Kulturskolen i Silkeborg
Hvorfor er det vigtigt, at vi som kulturskole involverer os i sundhedsdagsordenen?
Hvordan udfolder vi vores nysgerrighed på området? Hvilke samarbejder lykkes vi med i lokal, regional og international kontekst? En fortælling fra dagligdagen – et besøg hos ”Sange med mødre”. Oplæg v/ Christine Heuck Christensen (Underviser i sang mm.), Louise Frøkjær Carstens (Kommunikations- og udviklingsmedarbejder) og Knud Mortensen (Kulturskoleleder).
Kultur og natur på recept i Silkeborg Kommune
I Silkeborg Kommune har vi haft Kultur på recept som et tilbud siden 2016 og Natur på recept siden 2020. Begge tilbud er målrettet borgere, der er sygemeldte med angst, stress og depression. I oplægget fremlægges naturen og kulturens sundhedsfremmende potentialer konkretiseret med erfaringer og resultater fra forløbene. Oplæg v/projektleder Merethe Jelsbak Raundahl.

13.45-14.45 Praksisworkshop – mød kultur- og naturguiderne (inkl. kaffepause)

14.45-15.00 Afrunding

 

OBS: Deltagelse er forbeholdt ansatte i medlemskommunerne* - inden for forvaltningsområderne kultur, sundhed, social og beskæftigelse - samt ansatte på Arts, AU og regionspsykiatrien, Region Midtjylland.

Skulle du have spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte koordinatorteamet på kultur.sund@au.dk 

*Holstebro, Herning, Skive, Silkeborg, Aarhus, Syddjurs, Horsens, Lemvig, Viborg, Randers, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.