Aarhus Universitets segl

Udvidet arbejdsgruppemøde: "Sundhedsfremmende kulturinitiativer nu og fremover: Vidensporet, praksissporet og samarbejdssporet"

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 1. juni 2023,  kl. 12:00 - 15:00

Sted

Aarhus Universitet, Bygning 1420, Lokale M2.3, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Nu da vi nærmer os afslutningen på ”Netværket for Kulturinitiativers Sundhedsfremme” ultimo juni 2023, inviterer netværkets arbejdsgruppe til et åbent møde på Aarhus Universitet (AU) for alle med interesse og/eller virke inden for kultur- og sundhedsområdet.

Eftermiddagens program koncentrerer sig om tre korte oplæg med efterfølgende åben diskussion. Hermed bliver vi præsenteret for gensidigt komplementerende perspektiver fra videnssporet (repræsenteret ved AU), fra praksissporet (repræsenteret ved tre midtjyske kommuner) og fra samarbejdssporet (repræsenteret ved Region Midtjylland). AU byder også på en frokost samt et lille glas til at fejre netværkets bedrifter.

 

TID: Torsdag d. 1. juni kl. 12-15

STED: Aarhus Universitet, Bygning 1420, Lokale M2.3, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

PRIS: Gratis

 

PROGRAM:

12:00-12:45: Velkomst – AU byder på frokost

12:45-13:45: Tre oplæg på hver 15 min. med 5 min. Q&A.:

  • Videnssporet, v/Anne Marie Pahuus, prodekan ved Arts, Aarhus Universitet:
    • AU har en særlig interesse i den såkaldte missionsdrevne forskning, hvor man sammen med praksis drives af ønsket om at opnå fx lighed i sundhed og trivsel på både arbejde og i fritid. I forhold til den humanistiske eller kulturelle sundhedssatsning har AU et ønske om et så bredt netværk og så vidensinformeret et arbejde som muligt, hvordan dette søges opnået i fremtiden lægges der nogle linjer ud for i oplægget
  • Praksissporet, v/ Kirsten Elkjær, kulturkonsulent ved Aarhus Kommune; Jesper Nielsen, borgerkonsulent ved Horsens Kommune; Susanne Tang, drifts- og implementeringskonsulent for Center for Sundhed ved Holstebro Kommune:
    • Tre kommuner (Aarhus, Horsens, Holstebro) fortæller om forskellige tilgange til at arbejde med kultur- og sundhedsinitiativer til borgerne. Med udgangspunkt i praksisnære kultur- og sundhedsinitiativer kigger vi ind i, hvordan kunst og kultur bliver anvendt på velværdsområder og -arenaer.
  • Samarbejdssporet, v/ Pia Astrup, vicekontorchef i Regional Udvikling og ledelsesansvarlig på Region Midtjyllands kultur som sundhedsfremme-indsats):
    • De store samfundsudfordringer vi oplever kalder på helt nye greb og stærke partnerskaber, og her er feltet Kultur som sundhedsfremme en del af svaret. I Region Midtjylland er vi meget optaget af, hvordan vi som offentlig aktør kan tage ansvar ind i at løse disse udfordringer, og arbejder med hele tiden at sætte feltet Kultur som sundhedsfremme i spil på nye måder, på nye områder – i partnerskaber med både andre offentlige og også private aktører.”

13:45-14:45: Åben diskussion

14:45-15:00: Opsamling og afrunding – AU byder på et lille glas til fejring af netværkets bedrifter

 

 

OBS: Deltagelse er forbeholdt ansatte i medlemskommunerne* - inden for forvaltningsområderne kultur, sundhed, social og beskæftigelse - samt ansatte på Arts, AU og regionspsykiatrien, Region Midtjylland.

Skulle du have spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte koordinatorteamet på kultur.sund@au.dk.

*Holstebro, Herning, Skive, Silkeborg, Aarhus, Syddjurs, Horsens, Lemvig, Viborg, Randers, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.