Aarhus Universitets segl

Webinar: Brug af kunst og kultur i ældreomsorgen

Hvordan kan kunst og kultur bidrage til tryghed og ro i pleje og omsorg målrettet ældreområdet?

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 31. marts 2023,  kl. 12:30 - 14:00

Sted

By Zoom

Pris

Gratis DKK

På landets plejecentre skal personalet løse mere komplekse plejeopgaver og give omsorg og være nærværende for borgerne. Med ansvar for de allermest syge samt fysisk og mentalt udfordrende borgere står sundhedspersonalet med en mere krævende opgave end tidligere.

Flere kommuner begynder at integrere kunst og kultur i pleje og omsorgen inden for ældreområdet. Forskning på området peger på, at kultur-og sundhedsinitiativer kan fremme mental sundhed, øge livsglæde og livskvalitet og skabe øget tryghed, nærvær og ro for beboere i plejesituationer.

Derfor vil Kulturinitiativers sundhedsfremme gerne invitere til webinar d. 31. marts om brugen af kunst og kultur i ældreomsorgen.

På webinaret sætter vi fokus på 2 praksisnære eksempler på brug af kunst og kultur i hverdagen inden for ældreområdet fra henholdsvis Holstebro og Aarhus.

Indhold

Kunst og kultur som hverdagspraksis i et kommunalt dagtilbud til hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister i Holstebro Kommune
v/ leder Edith Kejlberg og pædagog Ulla Jacobsen

Holstebro Seniorhus inddrager kunst og kultur som en prioriteret del af hverdagen, både i form af lavpraktiske mindre aktiviteter, og i større samarbejder med kulturinstitutioner som Nordisk Teaterlaboratorium (tidl. Odin Teatret) og Den Jyske Opera. På webinaret vil de komme ind på:

  • Hvorfor det prioriteres at arbejde med kunst og kultur.
  • Hvad det giver borgerne.
  • Hvordan der arbejdes med kunst og kultur i hverdagen.
  • Hvordan der samarbejdes med kulturinstitutioner, og hvad man skal være opmærksom på.
  • Hvilke resurser det kræver at prioritere at arbejde med kunst og kultur som en del af hverdagen.

Musikalsk nærvær som forebyggende indsats i demensomsorgen
v/ projektleder, ph.d., Aase Marie Ottesen

I Aarhus Kommune har Hjortshøj Plejehjem sammen med Aalborg Universitet afprøvet målrettet brug af musik og sang som en vej til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos personer med demens. Projektet har kørt på plejehjemmet over en 2-årig periode.

På webinaret vil Aase Marie komme ind på de positive resultater ud fra et borger-, pårørende-, medarbejder- og ledelsesperspektiv. 
Se rapport: evaluering-af-2-aarigt-musiksprojekt-paa-hjortshoej-plejehjem.pdf (aarhus.dk)

 

Webinaret bliver en kombination af oplæg og diskussion i grupper.

Webinaret er gratis og åbent for alle.

Foto: Holstebro.