Aarhus University Seal

”Alle burde have en Lars”

IT-virksomheden Lessor har haft Lars Bo Gundersen, lektor ved afdelingen for Filosofi og Idéhistorie på Arts, Aarhus Universitet, i praktik. Det har allerede bragt universitetet og det private erhvervsliv tættere på hinanden. Læs mere om hvordan Servicechef, Jens Kristian Dreyer Mathiasen, har oplevet forløbet.

Lars Bo Gundersen (tv) og Jens Kristian Dreyer Mathiasen (th) har begge fået meget ud af samarbejdet. Foto: Charlotte Møller Nygaard, Arts Kommunikation

Sådan kom samarbejdet i stand

Lars Bo Gundersen valgte Lessor til sit praktikforløb, blandt flere mulige virksomheder, fordi Lessor var et godt match, som som gik helhjertede ind i praktikforløbet. Idéen om at få en akademisk medarbejder i praktik blev taget mere alvorligt fra Lessors side, og de har haft fokus på at få det optimale ud af opholdet for begge parter.

Hvorfor en forsker i praktik?

Jens Kristian Dreyer Mathiasen fortæller, at ”den oprindelige tanke med at få Lars Bo Gundersen ind var at få et bedre indblik i, hvordan kompetencerne hos universitetets kandidater matchede vores behov. Så jeg tænkte, at samarbejdet kunne afføde en række spændende indsigter”. Dermed så Jens Kristian Dreyer Mathiasen forløbet med Lars Bo Gundersen som en mulighed for at bygge bro mellem erhvervslivet og universitetet:

”Det var min første tanke, da vi besluttede at bruge ressourcer på at have Lars på besøg i en travl og presset hverdag. Vi har behandlet Lars som en almindelig medarbejder, præsenteret ham for en række forskelligartede opgaver for at han derved kan få indblik i, hvordan vi arbejder”.

Opgaverne blev løst grundigt og mere effektivt

Med Lars Bo Gundersen om bord er der kommet mere systematik i processerne, og opgaver er blevet løst hurtigere og mere effektivt. Lars Bo Gundersen har fået lov til at være fluen på væggen i flere sammenhænge hvilket har givet ham et meget ærligt og åbent indblik i virksomheden. Det har også været en styrke i forhold til at hjælpe med at se Lessors struktur og processer igennem. Jens Kristian Dreyer Mathiasen fortæller:

”Forløbet har i hvert fald rykket noget for mig – det skal siges, at før Lars kom, der puljede jeg nogle opgaver, som jeg vidste kunne være fine for ham at deltage i, fordi de havde en projektmæssig karakter – og der må jeg indrømme, at med Lars kom der noget systematik ind i det, tingene blev lavet, og han var meget ivrig efter at få det ud over rampen. Opgaverne er blevet bedre løst, fordi vi har haft fire øjne på det, som alle kan vende og dreje sagerne mere end én gang. Så de blev løst meget hurtigt, meget effektivt og meget grundigt”.

Blev kastet lige ud i det

Jens Kristian Dreyer Mathiasen understreger at ”det har været vigtigt for Lessor som virksomhed, for mig personligt som chef og for Lars som projektpraktikant, at vi ikke har skullet finde på opgaver. Det er ikke en simuleret virkelighed, vi forsøger at lave”.

Det betød også, at Lars fik Bo Gundersen en meget kort oplæring og blev kastet ud i store opgaver lige fra starten af.

”Hvis ikke vi kunne gøre det på den måde, så vil det ikke have været et frugtbart samarbejde. Så ville det ikke give nogen reel gevinst og for Lars ville det have været spild af tid”, påpeger Jens Kristian Dreyer Mathiasen.

Det betyder, at Lars Bo Gundersen har været med i mange af Lessors processer. Han har blandt andet arbejdet med NPS-analyse (Net promoter score), hvor han både var med til at designe og testimplementere kundespørgeskemaet.

”Det har været virkelige opgaver, og det har været på mange forskellige niveauer i virksomheden. Mange ledelsesopgaver fordi de ligger hos mig, og så har Lars sparret med mig om, hvordan vi skulle løse dem”, uddyber Jens Kristian Dreyer Mathiasen.

”Alle burde have en Lars”

Netop det at fungere som sparringspartner for Jens Kristian Dreyer Mathiasen har været en central del af Lars Bo Gundersens praktik: ”Jeg har også brugt Lars, når jeg har stået i et dilemma. Så har vi kunnet vende det sammen. Sådan en burde alle jo ha’, alle burde ha’ en Lars i den samtale, så man aldrig står alene med de mere principielle beslutninger, der skal tages”, griner Jens Kristian Dreyer Mathiasen. Men Lars Bo Gundersen har også kunne bidrage med nogle uventede input, som har sat tanker i gang hos Jens Kristian Dreyer Mathiasen, eksempelvis da de sammen kiggede på Servicechefens kalender:

”Hvor Lars siger ’hold fast, hvor har du virkelig mange møder’, og det er jo en indsigt som man ikke får, hvis der ikke kommer nogen ude fra og kigger på det”, understreger Jens Kristian Dreyer Mathiasen. Dermed har det på flere måder skabt værdi at have Lars Bo Gundersen til at kigge på de mange processer, og han har været med til at sikre en optimering.

Grobund for mere samarbejde med universitetet

Udover Lars Bo Gundersens bidrag til Lessor, har forløbet også fungeret som en konkretisering af, hvad et samarbejde med Aarhus Universitet kan.

”Samarbejdet har i hvert fald fået konkretiseret og aktualiseret muligheden for at indgå samarbejder. Vi har før snakket løst på ledelsesniveau, om det ikke var noget, vi skulle gå mere offensivt ind i, men jeg er slet ikke i tvivl om at det her har været en katalysator for, at vi gerne vil mere af den slags på alle mulige niveauer”, fortæller Jens Kristian Dreyer Mathiasen.

Netop det at få Lessors øjne op for og give et positivt og realistisk billede af, hvad studerende med en humanistisk baggrund blandt andet kan, har været et vigtigt element i forbindelse med Lars Bo Gundersens ophold i virksomheden. Det er de helt med på i Lessor, hvor Jens Kristian Dreyer Mathiasen afslutter:

”Samarbejdet med Lars har lært mig, og det har jeg også taget med til den øvrige ledelse, at alt hvad vi kan lave af samarbejder med specialeskrivende, bachelorstuderende, og nu undervisere osv., det har kun positive konsekvenser. Jeg kan ikke nævne en dårlig ting ved det. Det kan jeg simpelthen ikke”.


Fakta

Kunne I tænke jer at samarbejde med Aarhus Universitet?