Aarhus University Seal

AU-forskere skal gentænke turismen i de danske kystbyer

I et nyt forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden skal forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Arkitektskole i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, projektet KRAFT, Visit Aarhus og Dansk Kyst- og naturturisme skabe nye fortællinger og oplevelser i mødet mellem kultur og natur på kysten.

Turismemønstrene ændrer sig i disse år og turister efterspørger nye oplevelser og kulturtilbud, som kystbyerne har vanskeligt ved at imødekomme. Men de danske kystbyer rummer store potentialer for at tiltrække nye turister. Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Arkitektskole udformet et projekt, der skal gentænke turismen i de danske kystbyer.

”Det er meget spændende for os at komme med i dette projekt, og vi har noget at bidrage med,” fortæller Jan Ifversen, der er forskningsleder på projektet.

Kommunen som laboratorium

Ringkøbing-Skjern er en egn, hvor natur, kultur og historie er tæt forbundne, som kommunens mange lokaliteter bærer vidnesbyrd om. Projektet skal medvirke til at synliggøre denne historie og gentænke eksisterende turismedestinationer ved at omdanne dem til laboratorier. Her skal forskere i samarbejde med borgere og turister udvikle og afprøve nye turismeformer i byerne, i de barske landskaber og på de historiske steder.

”Det er en spændende arbejdsform, der er valgt til projektet, hvor vi kommer i direkte dialog med borgerne i kommunen og de besøgende. Det er jeg sikker på vil kunne nye oplevelser og ændre lokaliteternes betydning for borgerne i Kommunen” siger Jan Ifversen

Forskerne vil observere og analysere fortællinger og oplevelser, mens de skabes af borgere og besøgende. Samtidig skal projektet gøre borgerne til medejere af de fortællinger, turisterne mødes med, og gøre turisterne til mere end besøgende. Fra laboratorierne udgår forslag til nye designs, som vil blive videreudviklet på borgermøder og i workshops med fagfolkene fra kommunen og de øvrige samarbejdspartnere.


Fakta

Projektet med den officielle titel ”Rethinking tourism in a Coastal City – design for new engagements,” er støttet af Innovationsfonden med 5.480.851 kr.

Formålet med projektet er styrke videnudvekslingen mellem forskere, fagfolk og turismeerhvervet i Ringkøbing-Skjern, således at egnen bliver et kraftcentrum i Kystdanmark, og kystturisme bliver et endnu stærkere omdrejningspunkt for dansk turisme.

Fra Aarhus Universitet deltager Jan Ifversen, Britta Timm Knudsen, Mads Daugbjerg og Anne-Marit Waade.

I projektet deltager desuden fagfolk fra Ringkøbing- Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Museum og turismeeksperter fra Dansk Kyst og Naturturisme, VisitAarhus og KRAFT, det nye oplevelsescenter i Ringkøbing. 

Læs uddybende information om projektet