Aarhus University Seal

Forskningsprojekt om kroppen i punkkultur skal danne grundlag for stor udstilling på ARoS

Postdoc Marie Arleth Skov undersøger feminisme, queernes, performance og selvbestemmelse med udgangspunkt i punkkulturen i et treårigt forskningsprojekt, der kulminerer i en stor udstilling på ARoS i 2026.

Foto: Lars Kruse

Med fokus på de sene 1970’ere til de tidlige 1980’ere og med forbindelser til både kunsthistorien – særligt dada og surrealisme – og efterdønningerne i nutidens kunst og musik, undersøger postdoc Marie Arleth Skov iscenesættelsen af kroppen i punk. Hendes forskning omfatter feministiske, queer- og performanceteorier samt filosofiske og politiske spørgsmål. 

Under overskriften ‘Punk Bodies’ vil postdoc Marie Arleth Skov i et samarbejde mellem ARoS og Aarhus Universitet (AU) formidle sin forskning i en stor udstilling på ARoS i 2026. Marie Arleth Skovs forskningsfokus på surrealisme, seksualitet og feminisme vil være centrale emner i udstillingen. 

“I punkkulturen er kroppen et lærred: Kroppens forskellige udtryk er i centrum i alt fra hverdagsperformancer og visuel terrorisme til legesyge overskridelser af seksuelle tabuer og art-as-life-eksperimenter. Mere end noget andet, kan punk ses som en attitude; en holdning der er inkorporeret gennem en livsstil, hvor Do-It-Yourself-tilgangen hyldes. Det ses i form af DIY-kostumer, DIY-identiteter, endda DIY-kroppe, der er fantasifulde og provokerende,” siger Marie Arleth Skov. 

Udstillingen vil blive ledsaget af flere fagfællebedømte publikationer, planlægning af et videnskabeligt symposium om udstillingens emner samt et praksisseminar med studerende fra Institut for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi på AU. Derudover vil der være et offentligt program på ARoS med blandt andet talks og performances. 

“Vi er begejstrede for at styrke ARoS’ forskningsindsats og at bidrage til ny fagspecifik forskning. Forskningsprojektet fortsætter ARoS’ historie med udstillinger, der udforsker aktuelle emner med rod i kunsthistorien, og jeg er sikker på, at Marie Arleth Skovs forskning også vil inspirere den måde vi kuraterer udstillinger på her på ARoS,” siger museumsdirektør Rebecca Matthews. 

Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie på AU Camilla Skovbjerg Paldam vil samarbejde tæt med Marie Arleth Skov i hendes treårige forskningsprojekt, som realiseres med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet. 

Om Marie Arleth Skov 

Dr. phil. Marie Arleth Skov (f.1980) er kunsthistoriker, kurator og skribent. Hendes professionelle fokus er på det 20. århundredes kunsthistorie. Hun undersøger især punk, surrealisme og hybride forbindelser mellem livsstil, billedkunst, kunstneriske publikationer, musik og mode. 

Marie Arleth Skov har boet i Berlin i 25 år, hvor hun blandt andet har arbejdet i Gropius Bau og ved Kulturforum/Staatliche Museen zu Berlin og har læst filosofi, kommunikationsvidenskab og kunsthistorie ved Freie Universität Berlin. Sin doktorgrad fik hun tildelt fra Leipzig Universität i et samarbejde med Københavns Universitet.  

Marie Arleth Skov har forsket i punk i en længere årrække. Hendes indsamlede viden har udmøntet sig i en række essays, videnskabelige artikler og senest hendes bog, “Punk Art History: Artworks from the European No Future Generation” som blev udgivet ved forlaget Intellect Books i 2023. Marie Arleth Skov er forkvinde for Punk Scholars Network i Tyskland og sidder i redaktionskomitéen for Punk & Post-Punk Journal.   

Senest fik Marie Arleth Skov tildelt et forskningsstipendium fra Berlins senatsafdeling for Kultur og Europa til et forskningsprojekt omhandlende punk FLINTA (kvinder, lesbiske, inter, ikke-binære, trans og agender-personer). 


For yderligere information: 

ARoS Presse og kommunikation 
presse@aros.dk 
61904942

Omtale på baggrund af pressemeddelelse fra Aros