Aarhus University Seal

DPU-forsker får Sapere Aude-bevilling

Lektor Maja Hojer Bruun har netop fået en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. I alt 6,18 mio. kroner går til projektet, der undersøger anvendelsen af kunstig intelligens til at understøtte eksperters og professionelle fagpraktikeres vurderinger og beslutninger.

Maja Hojer Bruun, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Sapere Aude-forskningsprojektets titel er: ’Automated Expertise? Artificial intelligence and algorithmic systems as inter-professional work practices’. Baggrunden for projektet er, at anvendelsen af kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmiske systemer til at understøtte eksperters og professionelle fagpraktikeres vurderinger og beslutninger er kraftigt stigende.

Nogle forskere og samfundsdebattører forudser, at professionel ekspertise kan automatiseres. Andre peger på de store juridiske, etiske og politiske problemer, der opstår, når algoritmer træffer beslutninger, f.eks. at fordomme reproduceres og forskelsbehandling forstærkes. De færreste studier undersøger imidlertid, hvordan softwareingeniører og andre fagfolk helt konkret arbejder sammen om at konstruere algoritmer, og hvad der sker i mødet mellem forskellige former for professionel viden.

I alt 6,18 mio. kroner er bevilget til projektet, der omfatter tre casestudier af offentlige tjenester inden for sundhed, uddannelse og byplanlægning. Målet er at få videnskabelig forståelse af transformationer af ekspertviden i udviklingen af kunstig intelligens og samtidig skabe viden om, hvordan kunstig intelligens kan udnyttes til at forbedre offentlige velfærdsydelser samtidig med, at et højt niveau af ekspertise og dygtighed opretholdes.

 Kontakt

Maja Hojer Bruun, Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Mail: mhbruun@edu.au.dk