Aarhus University Seal

Flere ph.d.-stipendier ved Faculty of Arts støttet af Carlsbergfondet

De humanistiske forskningsmiljøer har længe været pressede af nedskæringer. Men nu giver Carlsbergfondet en særlig håndsrækning med finansiering af 45 ’Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships’. 15 af dem bliver ved Faculty of Arts.

Ph.d.-stipendierne skal uddeles af de humanistiske miljøer selv og rette sig mod talentfulde kandidater med selvvalgte originale humanistiske projekter. Prodekan ved Faculty of Arts Anne Marie Kragh Pahuus peger på, at Carlsbergfondet med denne donation sender et klart signal om humanioras vigtige rolle.

”Det er en støtte til fremtiden for den humanistiske forskning. Som universitet skal vi sikre tilgængeligheden af viden om kultur, kunst, sprog, dannelse, historie og tænkning på allerhøjeste niveau i Danmark, og det er godt set af fonden netop nu at kere sig for kommende ph.d.-studerende med selvstændige og originale projekter inden for alle Arts’ kerneområder”, siger Anne Marie Kragh Pahuus og fortsætter:

”Når det handler om humanistisk viden om den menneskelige dimension i de store samfundsudfordringer, så står vi i risiko for at blive et land med mindre viden om menneskelig adfærd i løsningerne på ufred, forurening og nød. En donation af denne størrelse til humaniora tager vi imod med taknemmelighed og ansvarsfølelse i forhold til den nødvendige vidensopbygning og -overdragelse.”

Carlsbergfondet stiller som forudsætning for donationen, at stipendierne opslås og uddeles i fri konkurrence og ud fra ansøgers egne idéer til et projekt. Det skal ske med en sikring af faglig og kønsmæssig diversitet, og det er samtidig et krav, at projekterne skal kunne gennemføres i forskningsmiljøer, der tilbyder kvalificeret vejledning og et godt miljø for faglig og social sparring.

Yderligere information

Faculty of Arts slår de første fem stipendier åbent op til februar 2023. Interesserede ansøgere kan holde øje med opslaget hos Graduate School, Arts:

 Læs også mere om donationen hos Carlsbergfondet:

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/90-millioner-kroner-til-saerlig-humaniorapulje