Aarhus University Seal

Stort ønske om at studere på Arts

Ansøgningstallet til Faculty of Arts er steget i år, og dekanen ser frem til mange nye og velkvalificerede studerende. Der er især en stigende interesse for teologi, tysk og it-uddannelserne ved fakultetet.

”Vi har mange kvalificerede unge, der gerne vil læse på Arts. Det er glædeligt, og vi ser frem til at byde de nye studerende velkommen på fakultetet. Vi glæder os også over, at de unge har taget budskaberne om blandt andet tysk og IT til sig”, siger Johnny Laursen, dekan for Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

I alt har Arts modtaget 8297 ansøgninger – en stigning på 15% - og 2773 unge har i år haft en af uddannelserne under Arts som deres førsteprioritet. Det er en fremgang på 111 ansøgere i forhold til 2019.  2081 ansøgere har fået tilbudt en studieplads. Det er omtrent det samme antal som sidste år. Fakultetet må derfor give afslag på mange ansøgninger. Ansøgertallene viser en bl.a. stigende interesse for at læse teologi, informationsvidenskab, digital design og tysk. På uddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk stiger optaget således med 33 procent i forhold til sidste år.

Trods et stigende antal ansøgere er der fortsat ledige pladser på enkelte uddannelser. Det gælder bl.a. virksomhedskommunikations­uddannelserne i både tysk og fransk. På flere andre sproguddannelser under Faculty of Arts er studiepladserne fyldt op, ligesom man generelt ser stigende adgangskvotienter på sprogfagene.

Markant flere ansøgere inden for teologi og IT-uddannelserne ved Arts

Johnny Laursen glæder sig over de unges stigende interesse for uddannelserne ved Arts, og hæfter sig ved fremgangen på flere sprogfag.

”Det er glædeligt, at vi nu kan se en stigning i søgningen til sprogfagene. Der er brug for dygtige sprogkandidater i det danske samfund, og sprogfagene er en vigtig del af universitetets samlede portefølje”, siger Johnny Laursen.

Ud over tysk kan man således blandt andet notere sig nogle af de mest markante stigninger i årets ansøgertal inden for teologi og de to IT-uddannelser ved Faculty of Arts. Ved Teologi er antallet af førsteprioritetsansøgere steget med 36 procent. Det er tredje år i træk, at antallet af førsteprioritetsansøgere stiger, mens uddannelserne i digital design og informationsvidenskab begge har markante stigninger på henholdsvis 57 procent og 28 procent.

Og mens mange IT-uddannelser fortsat har udfordringer med at tiltrække kvindelige studerende, så er det ikke tilfældet på Arts. På Informationsvidenskab udgør kvindernes andel 54 procent af de nye studerende, og på digital design er andelen helt oppe på 66 procent.