Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Policy Futures-seminar: SKOLEN OG DEN TRANSNATIONALE VENDING. Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

Policy Futures-seminar.

26.05.2021 | Lise Wendelboe

Dato ons 23 jun
Tid 15:00 16:30
Sted Online (Zoom)

Anledning: professor mso John Benedicto Krejsler har udgivet bogen ’Skolen og den transnationale vending: dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser’.
(se: https://samfundslitteratur.dk/bog/skolen-og-den-transnationale-vending).

NB! Ved tilmelding tildeles rabat-kode fra forlaget til køb af bogen til fordelagtig pris.

Indhold: Dansk skole- og uddannelsespolitik styres stadig mere af transnationale uddannelsespolitiske samarbejder. OECD og EU, men også IEA og den europæiske Bolognaproces. Her opbygges konsensus om standarder og best practices, som forudsætter fælles statistik, performanceindikatorer og internationale sammenligninger. Denne udvikling er dybt påvirket af især angloamerikanske forestillinger. Skønt fx Danmark hævder sit skole- og uddannelsessystems egenart, gør sammenligninger som PISA-undersøgelserne deltagerlande til enten vindere eller tabere i rangordninger.
Bogen – og dette seminar - sætter denne komplekse udvikling samt den modstand den genererer ind i en større sammenhæng.

PROGRAM
Velkomst: Katja Brøgger (lektor og forskningsprogramleder for Policy Futures)
Forfatter: John Benedicto Krejsler, professor mso, DPU-AU: Præsentation af centrale tematikker fra bogen
Oplæg/review 1: Christian Ydesen, professor mso, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Oplæg/review 2: Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole
DISKUSSION om dansk skole- og uddannelsespolitik i internationalt perspektiv på godt og ondt.

Deltagelse er gratis. Zoom-link tilsendes efter tilmelding.

TILMELDINGSeminar