Aarhus Universitets segl

Rum, atmosfærer og æstetisk erfaring

Seminar arrangeret af Studiekreds i Æstetik og Erfaringsmetafysik. Seminaret er åbent for alle.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 20. november 2019,  kl. 13:00 - 17:00

Sted

AU Konferencecenter, mødelokale 2; Frederik Nielsens Vej

Æstetiske erfaringer er uvilkårlige. Selv når de kan synes svage og utydelige, bærer de i sig en egen betydningsfuldhed. De angår os og vores tilværelse. Den æstetiske erfaring forekommer intimt forbundet med den atmosfære eller stemning, et givent rum måtte rumme, for erfaringen af vore omgivelser er altid atmosfærisk stemt. Men hvordan skal vi forstå det særegne ved en atmosfære, og hvilken betydning har rummet for vores erfaring af atmosfære? Hvad kendetegner i det hele taget det erfaringsrum, hvori vi æstetisk erfarer situationens atmosfære, og hvilken betydning kan denne situation i sin atmosfæriske helhed tænkes at have for mennesker? Sådanne spørgsmål er til overvejelse ved dette seminar.

I de seneste årtier har fænomenologien og æstetikken været udsat for nyfortolkninger i bestræbelserne på at nå frem til en mere erfaringsnær og dermed sandere tænkning. Inden for æstetikken tales der sågar om et nyt paradigme, “aesthetics of atmospheres”, som fortsat er under udvikling blandt filosoffer som Hermann Schmitz, Gernot Böhme og Tonino Griffero, samt repræsentanter fra en lang række forskellige humanistiske fag.

Dette seminar vil danne ramme om disse nye erfaringsfilosofiske strømninger inden for æstetikken og fænomenologien med henblik på at undersøge muligheden for - og bidrage til - en mere sensitiv erfaringstænkning, med udgangspunkt i temaet og dets indre sammenhænge: mellem rum, atmosfærer og æstetisk erfaring.

Program 13.00-17.10:

13.00    Velkomst     

13.10    “Hvad kunsten kan” ved dr.theol. og lektor, Jakob Wolf                  

14.15    Pause

14.30    “Rummet og det hellige” ved dr.phil, dr.theol. og professor, Dorthe Jørgensen

15.35    Pause

16.00    "Atmosfære, klima og naturæstetik hos Gernot Böhme" ved ph.d. og lektor, Sune Frølund

17.05    Afslutning


Deltagelse er gratis. Inkluderer kaffe og kage.

Tilmelding sker til Anders Palstrøm: anderspalstroem@hotmail.com

Beskrivelser til de tre oplæg følger…

Arrangeret af Studiekreds i Æstetik og Erfaringsmetafysik (Afdeling for Filosofi og Idehistorie)