Aarhus Universitets segl

Laura Gilliam

Titel

Lektor, ph.d.

Primær tilknytning

Laura Gilliam CV

Fagområder

  • Etnografisk børn- og ungeforskning
  • Etniske minoriteter
  • Køn, etnicitet og religion
  • Skole, kultur og samfund
  • Civiliseringsprojekter

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er lektor, ph.d. i pædagogisk antropologi og uddannet antropolog fra Københavns Universitet, med tilvalgsfag i sociologi og psykologi fra Oxford Brookes University, England. 

 

Forskning

Min forskning ligger i krydsfeltet mellem børne- skole- og etnicitetsforskning og har særlig fokus på forholdet mellem 1) børn og unges selvforståelser, fællesskaber, praksisser og erfaringer, 2) skolens institutionelle logikker og praksisser, og 3) det større samfunds kulturelle normer, konflikter og civiliseringsprojekter. Jeg har lavet feltarbejde på flere skoler i Danmark, blandt børn i Belfast, Nordirland og i Guinea-Bissau, Vestafrika. 

Mere specifikt omhandler min forskning:

·       Identitet, etnicitet, køn og religion i skolen

·       Børns identitetsforståelser, skolestrategier og sociale fællesskaber i skolen

·       Ballade og modkulturelle fællesskaber

·       Skolen som civiliserende institution: opdragelse, integration og velfærdssamfund.

·       Islam, børn og den danske skole: Konstruktionen af den muslimske identitet, passende religiøsitet og 'secularities-in-practice'.

·       Oplevelser af forskelsbehandling blandt minoritetsdanske drenge.

·       Efterkommerforældre og deres børn - skolestrategier og migration i et generationelt perspektiv

·       Sociale mønstre i skoleerfaringer og uddannelsesvalg blandt minoritets- og majoritetsdanske unge på erhvervsuddannelsen og gymnasiet.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle