Aarhus Universitets segl

Nøgletal for Faculty of Arts

2020

Studerende 9.651
Heraf bachelorer 5.035
Heraf kandidater 4.616
Videnskabelige medarbejdere (årsværk) 787
Heraf professorer 90
Heraf lektorer og seniorforskere 346
Heraf adjunkter og postdoc

99

Indskrevne ph.d.-studerende i alt 286
Forskningspublikationer 2.015
Heraf peer-reviewed tidsskriftartikler 644